چهارشنبه 12 آذر 1399   09:21:35
1398/8/4 شنبه اولین نشست خبری «کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت» (دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸) برگزار ‌شد. اولین نشست خبری «کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت» (دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸) با حضور علی مبینی دهکردی، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، حسین عبده تبریزی، دبیر کنفرانس و دکتر اسلامی بیدگلی مدیر pfo عضو کمیته راهبری این کنفرانس برگزار ‌شد. http://iies.mop.ir/portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=c12b629f-c232-4bda-9561-55d46ede02ea&LayoutID=3b5c43e0-9a59-4e44-88ba-931f033cea97&CategoryID=c8e5e280-f001-4162-816d-578ea72544a3