دوشنبه 31 خرداد 1400   10:37:27
1400/1/11 چهارشنبه ابلاغ سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق1420 توسط معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،سند"تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 1420 با تاکید بر کارایی و بهینه سازی مصرف سوخت"مصوب 1399/7/21 شورای عالی انرژی کشور را به همراه سیاستهای مرتبط با آن در چهار بخش در تاریخ 1399/12/29 جهت اجرا به وزارت خانه ها و دستگاههای اجرایی مرتبط، ابلاغ نمود.
 
نسخه قابل چاپ