شنبه 9 اسفند 1399   18:47:17
1399/9/29 شنبه گزارش تخصصي با عنوان Big Data در صنعت نفت و گاز:ويژگي ها، اهميت، كاربرد، ابزار پردازش و چالش ها
نسخه قابل چاپ