تازه ها
1400/8/13 پنجشنبه واحد علوم و تحقیقات و موسسه مطالعات بین المللی انرژی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و موسسه مطالعات بین المللی انرژی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با هدف استفاده از توانایی‌های علمی و توسعه همکاری های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری در حوزه انرژی به امضاء رسید .
 این تفاهم‌نامه همکاری توسط دکتر جمشید صباغ‌زاده قائم مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات و محمدصادق جوکار سرپرست موسسه مطالعات بین‌اللملی انرژی برای بسط و گسترش همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و تحقیقاتی در موضوعات گذار انرژی، فناوری های حوزه انرژی، آینده پژوهی و مدلسازی انرژی، دیپلماسی انرژی و تعامل موثر با شورای همکاری خلیج فارس در بخش انرژی و انجام خدمات مرتبط با آن منعقد شده است.
 تعریف و اجرای مطالعات و پروژه‌های پژوهشی مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی و صدور گواهینامه مشترک، برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای آموزشی و تجاری  علمی در داخل و خارج از کشور، حمایت  از تعدادی پایان نامه‌ و رساله‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط، همکاری در جهت برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها، و همایشهای علمی مشترک ملی و بین‌المللی از جمله موضوعات مورد توجه در این تفاهم‌نامه همکاری است.
همچنین همکاری برای انتقال تجارب علمی و آموزشی طرفین در زمینه‌های تخصصی مشخص شده، بهرهمند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ارتباطات و ظرفیت های بین المللی، توانمندی‌های فکری، تجربی و پژوهشی، کتابخانه‌ای و فضای فیزیکی، شناسایی و تعریف پروژه‌های دانشجویی مورد نیاز و ارائه خدمات علمی و پژوهشی متقابل، همکاری جهت افزایش انتشارات علمی، تخصیص فرصت‌های مطالعاتی برای استادان و  فراهم آوردن زمینه تعامل موثر با واحد امارات متحده عربی دانشگاه آزاد اسلامی از دیگر موضوعات مورد تفاهم در این سند همکاری است.