گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان – مي ۲۰۱۷ تحولات بازارهاي گاز جهان – مي 2017
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ مِي با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي بيشتر از ميانگين ۵ سال گذشته, در مجموع با روندي نوساني و نزولي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۲۸ آوريل، معادل ۱۷/۳ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي صعودي به ۲۷/۳ دلار در روز ۱۵ ماه مِي رسيد (بالاترين قيمت طي ماه), اما پس از آن با در پيش گرفتن روندي نوساني, در نهايت در سطح ۰۰/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ مي تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه مي نسبت به انتهاي ماه آوريل, حدود ۴/۵ درصد كاهش را تجربه نمود. قيمت‌ها در بازار شيكاگو كه معادل ۹۲/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۸ آوريل بود, با پشت سر گذاردن روندي صعودي, در روز پنجم آوريل با قيمت ۰۸/۳ دلار مبادله شد (بالاترين قيمت طي ماه), سپس با پشت سر گذاردن روندي نوساني و نزولي در نهايت به سطح ۷۸/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ مِي رسيد. بنابراين در مجموع قيمت گازطبيعي در اين بازار در آخرين روز معامله در ماه مي نسبت به آخرين روز معاملاتي ماه آوريل, حدود ۸/۴ درصد كاهش يافت.
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
مازاد عرضه بنزين در هفته اول ماه مي سبب شد تا قيمت اين فرآورده كاهش داشته باشد اما از هفته دوم با توجه به افزايش تقاضاي بنزين، قيمت روندي صعودي پيدا كرد. متوسط قيمت بنزين در ماه مي برابر با ۷۲/۷۴ دلار در بشكه بود كه نسبت به ماه آوريل ۵۹/۱ دلار در بشكه‏ كمتر بود. با گرم شدن هوا، تقاضا براي فرآورده‏هاي ميان تقطير كاهش يافت و مازاد عرضه اين فرآورده‏ها سبب شد تا متوسط قيمت در ماه مي كمتر از ماه آوريل باشد. متوسط قيمت گازوئيل در ماه مي ۸۰/۵۶ دلار در بشكه بود كه نسبت به ماه آوريل بيش از ۳ دلار در بشكه كاهش داشت. علي‏رغم افزايش تقاضاي نفت‏كوره و فراهم شدن فرصت صادرات اين فرآورده به آمريكاي لاتين،‌ متوسط قيمت نفت‏كوره به علت مازاد عرضه، بيش از ۱ دلار در بشكه كاهش داشت و به ۸۱/۴۲ دلار در بشكه رسيد
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بر اساس گزارش ماه مي ۲۰۱۷ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۷ با رشد ۶/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/۹۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۸ نيز تقاضاي جهاني نفت, ۶۳/۱ ميليون بشكه در روز رشد داشته باشد. بر اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۷ متعلق به كشورهاي غير OECD با ۲۷/۱ ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۳۴۰ هزار بشكه در روز و رشد مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود۲۱۰ و ۲۶۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتا مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود ۳۴۰ و ۳۰۰ هزار بشكه در روز خواهد بود كه بيشترين سهم رشد تقاضا متعلق به عربستان سعودي خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود ۱۵۰ و ۸۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت. آژانس بين‌المللي انرژي نيز در آخرين گزارش ماهيانه خود در ماه مي ۲۰۱۷, رشد تقاضاي جهاني نفت را در سال ۲۰۱۶ در حدود ۶/۱ ميليون بشكه در روز اعلام كرد. بر‌اساس اين گزارش تقاضاي جهاني نفت در سال ۲۰۱۷ در حدود ۳/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت و به حدود ۹۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه با برآورد ماه آوريل تغييري نداشته است
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان اوپك, عرضه جهاني در سال ۲۰۱۶ با ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۸/۹۵ ميليون بشكه در روز رسيد. پيش‌بيني مي‌شود عرضه جهاني در سال‌ ۲۰۱۷ نيز روندي صعودي داشته باشد. در ادامه عرضه جهاني نفت به تفكيك اوپك و غيراوپك بررسي مي‌شود. در مي ۲۰۱۷ توليد نفت‌خام غيراوپك ۱۴۰/۴۲ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ماه آوريل ۲۰۱۷ به مقدار ۲۴۰ هزار بشكه در روز كاهش داشت و ۶۰ هزار بشكه در روز كمتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۶ بود. همانطور كه در نمودار ۳-۱ ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روندي نزولي به خود گرفته و اين روند تا اوت ۲۰۱۵ ادامه يافت, اما از اوت ۲۰۱۵ تا پايان سال, روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجددا روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا اوت ۲۰۱۶ ادامه يافت. از اوت ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۶۸/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد اما طي چهار ماه‌ گذشته مجددا روندي كاهشي داشته است.
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
در ماه مي قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه آوريل كاهش يافت. قيمت سبد اوپك با ۱۷/۲ دلار كاهش نسبت به ماه آوريل به ۲۰/۴۹ دلار, قيمت نفت دوبي با ۸۴/۱ دلار كاهش به ۴۷/۵۰ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۲۵/۲ دلار كاهش نسبت به متوسط ماه قبل به ۵۷/۵۰ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، WTI و اورال به ترتيب ۱۴/۲، ۵۰/۲ و ۵۱/۲ دلار در بشكه كاهش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شودq
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶
شاخص جهاني قيمت كالا در ارتباط مستقيم با قيمت جهاني انرژي و به‌طور خاص قيمت جهاني نفت مي‌باشد. پس از آنكه در فصل دوم ۲۰۱۷ قيمت جهاني نفت كاهش يافت، شاخص جهاني قيمت كالا نيز سقوط كرد. اين درحاليست كه پيش از اين بانك جهاني در گزارشي كه در ژانويه ۲۰۱۷ درخصوص بازار جهاني كالا منتشر نمود، پيش‌بيني كرده بود كه شاخص جهاني قيمت كالا در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزايش خواهد يافت و در گزارش ماه آوريل خود نيز، مجددا بر همين پيش‌بيني تأكيد كرد. بانك جهاني در گزارش ماه آوريل خود درخصوص بازار كالا، پيش‌بيني نموده كه شاخص قيمت انرژي در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۶ درصد و شاخص قيمت ساير كالاها حدود ۴ درصد رشد داشته باشند. روشن است كه يك عامل اثرگذار بر پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي (و ساير نهادهاي مشابه) درخصوص رشد اقتصادي دنيا، پيش‌بيني قيمت انرژي و ديگر كالا مي‌باشد و محقق نشدن اين پيش‌بيني در خصوص قيمت‌ها موجب خواهد شد كه پيش‌بيني‏هاي ارائه شده درخصوص رشد اقتصادي هم محقق نشود.
تحولات بازارهاي گاز جهان تحولات بازارهاي گاز جهان
شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ آوريل با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي بيشتر از ميانگين ۵ سال گذشته, با توجه به وضعيت آب و هوايي, در مجموع با نوساناتي روندي صعودي داشت. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۱ مارس، معادل ۱۰/۳ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي صعودي به ۲۳/۳ دلار در روز ششم آوريل رسيد (بالاترين قيمت طي ماه), اما پس از آن با درپيش‏گرفتن روندي نوساني در نهايت در سطح ۱۷/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۸ آوريل تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه آوريل نسبت به انتهاي ماه مارس, حدود ۲/۲درصد افزايش را تجربه نمود. قيمت‌ها در بازار شيكاگو كه معادل ۹۴/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ مارس بود, با پشت سر گذاردن روندي صعودي, در روز پنجم آوريل با قيمت ۲۴/۳ دلار مبادله شد (بالاترين قيمت طي ماه), سپس با پشت سر گذاردن روندي نوساني و نزولي در نهايت به سطح ۹۲/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۸ آوريل رسيد. بنابراين در مجموع قيمت گازطبيعي در اين بازار در آخرين روز معامله در ماه آوريل نسبت به آخرين روز معاملاتي ماه مارس, حدود ۶/۰ درصد كاهش يافت
<< بعدي صفحه ۱ از ۵۰ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900