گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان در ژوئن ۲۰۱۸ تحولات بازارهاي گاز جهان در ژوئن 2018
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ ژوئن علي‏رغم قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و با توجه به قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي كمتر از ميانگين ۵ سال گذشته, با نوسانات اندكي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۱ مي، معادل ۸۹/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نوساني, سطح سه دلار در هر ميليون بي‏تي ‏يو را در روزهاي ۲۱ و ۲۷ ژوئن ثبت نمود و در نهايت در سطح ۹۰/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۹ ژوئن تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه ژوئن نسبت به انتهاي ماه مي, حدود ۳/۰ درصد افزايش يافت. ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار هنري‏هاب طي ماه ژوئن حدود ۹۳/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه مي (۷۸/۲ دلار), حدود ۴/۵ درصد افزايش نشان مي‏دهد
چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
طي سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ متوسط سالانه قيمت نفت روندي كاهشي داشته, در اين ميان، بيشترين كاهش مربوط به سال ۲۰۱۵ بود كه متوسط قيمت برنت موعددار با ۴۷ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۴۱/۵۲ دلار در بشكه رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز متوسط قيمت اين نفت شاخص ۶۹/۴۳ دلار در بشكه بود كه در سطحي ۶/۱۶ درصد كم‏تر از سال ۲۰۱۵ قرار گرفت. اما در سال ۲۰۱۷ قيمت‏ روندي صعودي به خود گرفت و متوسط آن به ۱۷/۵۴ دلار در بشكه رسيد كه ۸/۲۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۶ بود. متوسط قيمت نفت برنت در شش ماهه اول سال ۲۰۱۸ حدود ۴۶/۷۰ دلار در بشكه بود كه ۱/۳۰ درصد بالاتر از متوسط سال ۲۰۱۷ قرار داشته است
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
در ماه ژوئن قيمت تمامي فرآورده‏ها در بازار آمريكا كمتر از ماه مه بود. اتمام تعميرات دوره‏اي و افزايش توليدات پالايشي از يكسو و كاهش تقاضاي داخلي از سوي ديگر سبب شدند تا بازار با مازاد عرضه براي فرآورده‏هاي نفتي مواجه شود. متوسط قيمت هر بشكه بنزين در اين منطقه برابر با ۹۴.۳۲ دلار بود كه در مقايسه با ماه قبل بيش از ۲ دلار كاهش داشت.مازاد عرضه سوخت جت و كروسين در بازار سبب شد تا قيمت اين فرآورده در ماه ژوئن بطور متوسط۲.۷۹ دلار در بشكه كاهش داشته باشد و به ۸۸.۲۱ دلار در بشكه برسد. گرم شدن هوا، تقاضا براي فرآورده‏هاي ميان تقطيري را نيز به شدت كاهش داده است. بهمين دليل در ماه ژوئن بازار با مازاد عرضه گازوئيل روبرو شد و قيمت هر بشكه گازوئيل در مقايسه با ماه مه بيش از ۲.۵ دلار كاهش يافت و به ۸۲.۸۳ دلار رسيد
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
بر اساس گزارش ماه ژوئن ۲۰۱۸ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۸ با رشد ۸/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۷ به حدود ۳/۱۰۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۸ متعلق به كشورهاي غير OECD با ۳/۱ ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب ۴۳۰ و ۴۱۰ هزار بشكه در روز و رشد داشته باشد و مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در ۲۹۰ و ۳۳۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۱۴۰ و ۱۷۰ هزار بشكه در روز خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۸۰ و ۵۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
در ماه ژوئن ۲۰۱۸ توليد نفت‌خام غيراوپك ۲۴۰/۴۳ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ماه مه ۲۰۱۸ به مقدار ۳۶۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت و ۱۶۰/۱ ميليون بشكه در روز بيشتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۷ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا آگوست ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از آگوست ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجدداً روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه آگوست ۲۰۱۶ ادامه يافت. از ماه آگوست ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۲۱/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد. از فوريه ۲۰۱۷ تا ماه آگوست ۲۰۱۷ روند توليد همراه با نوساناتي نزولي بوده است اما از ماه اوت ۲۰۱۷ روند افزايشي يافته است
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
در ماه ژوئن ۲۰۱۸ قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه مه ۲۰۱۸ كاهش يافت. قيمت سبد اوپك با ۸۹/۰ دلار كاهش نسبت به ماه مه به ۲۲/۷۳ دلار, قيمت نفت دوبي با ۵۹/۰ دلار كاهش به ۶۱/۷۳ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۶۹/۰ دلار كاهش نسبت به متوسط ماه قبل به ۶۹/۷۳ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۶۸/۲، ۱۹/۲ و۶۸/۱ دلار در بشكه كاهش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
در ماه ژوئن بانك جهاني جديدترين گزارش چشم‌انداز اقتصادي خود را با عنوان “Global Economic Prospects” منتشر نمود. بنابر اين گزارش نرخ رشد اقتصادي دنيا در سال ۲۰۱۸، همانطور كه پيش‌ از اين و در ژانويه ۲۰۱۸ پيش‌بيني ‌شده‌بود، معادل ۳.۱ درصد خواهدبود و پيش‌بيني كارشناسان بانك جهاني در اين خصوص، تغييري نكرده‌است. در جدول ۱-۱ مقادير پيش‌بيني جديد بانك جهاني براي نرخ رشد اقتصادي دنيا و برخي از كشورها و مناطق آن در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و همينطور اختلاف اين پيش‌بيني نسبت به پيش‌بيني قبلي آورده شده‌است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، پيش‌بيني جديد بانك جهاني از نرخ رشد اقتصادي آمريكا بيشتر از مقدار پيش‌بيني قبلي مي‌باشد. انتظار بانك جهاني از نرخ رشد اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۱۸ به ميزان ۰.۲ درصد نسبت به قبل افزايش يافته است و اين به‌دليل بهبود آمار اقتصادي آمريكا در ماه‌هاي گذشته مي‌باشد اما انتظار بانك جهاني از نرخ رشد اقتصادي منطقه يورو نسبت به قبل تغييري نكرده‌است
<< بعدي صفحه ۱ از ۶۲ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900