گزارش ماهیانه
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
در ماه دسامبر قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه نوامبر افزايش يافت. قيمت سبد اوپك با ۳۲/۱ دلار افزايش نسبت به ماه نوامبر به ۰۶/۶۲ دلار, قيمت نفت دوبي با ۸۰/۰ دلار افزايش به ۶۱/۶۱ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۷۹/۰ دلار افزايش نسبت به متوسط ماه قبل به ۶۳/۶۱ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۵۱/۱، ۲۷/۱ و ۲۲/۱ دلار در بشكه افزايش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود.
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بانك جهاني پيش‌بيني خود از اقتصاد جهاني براي سال ۲۰۱۸ را منتشر نموده است. بر اساس پيش‌بيني بانك جهاني، به دليل بهبود سرمايه‌گذاري جهاني، وضعيت توليد و تجارت كشورها، رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۱۸ بهتر از سال ۲۰۱۷ خواهد بود اما بر اساس گزارش بانك جهاني، اين بهبود در كوتاه مدت است و در بلندمدت سرعت رشد كاهش خواهد يافت. كارشناسان بانك جهاني معتقدند پس از بحران اقتصادي ۲۰۰۸-۲۰۰۹، سال ۲۰۱۸ اولين سالي خواهد بود كه اقتصاد از كل ظرفيت (يا نزديك به كل ظرفيت) خود استفاده مي‌كند. متوسط رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حدود ۲.۵ درصد بوده، درحاليكه پتانسيل رشد اقتصادي جهان ۰.۵ درصد بيشتر از آن برآورد شده است و علت عمده اين امر مشكل تجميع وشكل‌گيري سرمايه لازم بوده است
تحولات بازارهاي گاز جهان – دسامبر ۲۰۱۷ تحولات بازارهاي گاز جهان – دسامبر 2017
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ دسامبر با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و علي‏رغم قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي كمتر از ميانگين ۵ سال گذشته, در مجموع با روندي نوساني مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۰ نوامبر، معادل ۹۴/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نوساني و نزوي به ۶۰/۲ دلار در روز ۲۱ دسامبر رسيد (كمترين قيمت طي ماه), اما پس از آن با در پيش گرفتن روندي صعودي, در نهايت در سطح ۵۸/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۹ دسامبر تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه دسامبر نسبت به انتهاي ماه نوامبر, حدود ۷/۲۱ درصد افزايش يافت. ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار هنري‏هاب طي ماه دسامبر حدود ۸۰/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه نوامبر (۹۹/۲ دلار), حدود ۲/۶ درصد كاهش نشان مي‏دهد.
چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
طي سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ متوسط سالانه قيمت نفت روندي كاهشي داشته است. در اين ميان، بيشترين كاهش مربوط به سال ۲۰۱۵ است كه متوسط قيمت برنت موعددار با ۴۷ درصد كاهش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۴۱/۵۲ دلار در بشكه رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز متوسط اين شاخص ۶۹/۴۳ دلار در بشكه بود كه ۶/۱۶ درصد كم‏تر از سال ۲۰۱۵ بود. در سال ۲۰۱۷ قيمت‏ها روندي صعودي به خود گرفت و متوسط آن به ۱۷/۵۴ دلار در بشكه رسيد كه ۸/۲۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۶ است
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
كاهش تقاضاي داخلي براي بنزين و افزايش عرضه اين فرآورده از سوي واحدهاي پالايشي،‌ سبب شد تا بازار با مازاد عرضه بنزين مواجه گردد. بنابراين قيمت هر بشكه بنزين به‌طور متوسط ۷۵.۹۲ دلار بود كه نسبت به ماه نوامبر بيش از ۲ دلار كاهش داشت. سردتر شدن هوا و افزايش تقاضاي فرآورده‏هاي ميان تقطيري سبب شد تا قيمت گازوئيل نيز روندي صعودي داشته باشد. قيمت هر بشكه گازوئيل در ماه دسامبر به‌طور متوسط بيش از يك دلار افزايش داشت و به ۷۳.۵۹ دلار رسيد. كاهش تقاضاي داخلي نفت‏كوره سبب شد تا در دو هفته اول ماه دسامبر،‌ قيمت اين فرآورده روندي نزولي داشته باشد اما از هفته سوم به علت تقاضاي اين فرآورده از سوي واحدهاي پالايشي به عنوان خوراك ورودي،‌ افزايش قيمت اين فرآورده را به همراه داشت. متوسط قيمت هر بشكه نفت كوره در ماه دسامبر برابر با ۵۴.۰۴ دلار بود كه نسبت به نوامبر ۸۲ سنت كاهش داشت
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
بر اساس گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۷ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۷ با رشد ۴/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/۹۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۸ نيز تقاضاي جهاني نفت ۶/۱ ميليون بشكه در روز رشد داشته باشد. بر اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۷ متعلق به كشورهاي غير OECD با حدود يك ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب ۴۰۰ و ۳۵۰ هزار بشكه در روز و رشد داشته باشد و مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود۱۰۰ و ۲۷۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود ۷۰ و ۱۴۰ هزار بشكه در روز خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۱۱۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
در ماه دسامبر ۲۰۱۷ توليد نفت‌خام غيراوپك ۴۸/۴۲ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ماه نوامبر ۲۰۱۷ به مقدار ۱۸۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت و ۵۳۰ هزار بشكه در روز بيشتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۶ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا آگوست ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از آگوست ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجدداً روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه آگوست ۲۰۱۶ ادامه يافت. از ماه آگوست ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۴۳/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد. از فوريه ۲۰۱۷ تا ماه آگوست ۲۰۱۷ روند توليد همراه با نوساناتي نزولي بوده است اما در ماه‌هاي اكتبر، نوامبر و دسامبر افزايش يافته است
<< بعدي صفحه ۱ از ۵۶ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900