گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان در آوريل ۲۰۱۸ تحولات بازارهاي گاز جهان در آوريل 2018
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ آوريل با توجه قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي كمتر از ميانگين ۵ سال گذشته, با روندي نوساني مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۲۹ مارس، معادل ۷۵/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نوساني و در مجموع صعودي به۸۴/۲ دلار در روز ۱۸ آوريل رسيد (بالاترين قيمت طي ماه), پس از آن با در‌پيش گرفتن روندي نوساني و نزولي, در نهايت در سطح ۶۸/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۰ آوريل تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه آوريل نسبت به انتهاي ماه مارس, حدود ۵/۲ درصد كاهش يافت. ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار هنري‏هاب طي ماه آوريل حدود ۷۵/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه مارس (۶۷/۲ دلار), حدود ۴/۲ درصد افزايش نشان مي‏دهد
چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
طي سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ متوسط سالانة قيمت نفت روندي كاهشي داشته, در اين ميان، بيشترين كاهش مربوط به سال ۲۰۱۵ بود كه متوسط قيمت برنت موعددار با ۴۷ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۴۱/۵۲ دلار در بشكه رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز متوسط قيمت اين نفت شاخص ۶۹/۴۳ دلار در بشكه بود كه ۶/۱۶ درصد كم‏تر از سال ۲۰۱۵ بود. اما در سال ۲۰۱۷ قيمت‏ها روندي صعودي به خود گرفت و متوسط آن به ۱۷/۵۴ دلار در بشكه رسيد كه ۸/۲۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۶ بود. متوسط قيمت نفت برنت در سال ۲۰۱۸ (ماه‏هاي ژانويه، فوريه، مارس و آوريل) ۹۴/۶۷ دلار در بشكه بوده كه ۴/۲۵ درصد بالاتر از متوسط سال ۲۰۱۷ بود
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
افزايش قيمت نفت سبب شد تا قيمت تمامي فرآورده‏ها در ماه آوريل در مقايسه با ماه مارس، روندي صعودي داشته باشند. افزايش تقاضاي فصلي براي بنزين از يك سو و كاهش عرضة آن به دليل تعطيلي برخي از واحدهاي پالايشي در تگزاس و كاليفرنيا، ‌افزايش قيمت اين فرآورده را به‌همراه داشت. متوسط قيمت هر بشكه بنزين با اكتان ۹۳ در اين منطقه در ماه آوريل برابر با ۹۱.۳۲ دلار بود كه نسبت به ماه مارس حدود ۹ دلار افزايش داشت. افزايش تقاضا براي گازوئيل از سوي كانادا و آمريكاي لاتين به علت سردي هوا، افزايش قيمت اين فرآورده را به دنبال داشت. قيمت هر بشكه گازوئيل در ماه آوريل برابر با ۸۰.۱۴ دلار بود و نسبت به ماه مارس بيش از ۷ دلار افزايش يافت. در ماه آوريل، تقاضا براي سفرهاي هوايي روندي صعودي داشت و قيمت هر بشكه سوخت‏جت در ماه آوريل برابر با ۸۵.۱۶ دلار بود كه نسبت به ماه قبل در حدود ۷ دلار افزايش يافت
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
بر اساس گزارش ماه آوريل ۲۰۱۸ ادارة اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۸ با رشد ۸/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۷ به حدود ۳/۱۰۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۸ متعلق به كشورهاي غير OECD با ۳/۱ ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب ۴۳۰ و ۴۱۰ هزار بشكه در روز رشد داشته باشد و مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود۲۷۰ و ۳۲۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۱۴۰ و ۱۷۰ هزار بشكه در روز خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۱۰۰ و ۳۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
در ماه آوريل ۲۰۱۸ توليد نفت‌خام غيراوپك ۴۳۰/۴۳ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ماه مارس ۲۰۱۸ به مقدار ۳۳۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت و ۱۲۶۰ هزار بشكه در روز بيشتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۷ بود. همانطور كه در نمودار ۳-۱ ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا آگوست ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از آگوست ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجدداً روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه آگوست ۲۰۱۶ ادامه يافت. از ماه آگوست ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۴۳/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد. از فوريه ۲۰۱۷ تا ماه آگوست ۲۰۱۷ روند توليد همراه با نوساناتي نزولي بوده است اما از ماه اوت ۲۰۱۷ روند افزايشي يافته است
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
در ماه آوريل ۲۰۱۸ قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه مارس ۲۰۱۸ افزايش يافت. قيمت سبد اوپك با ۶۷/۴ دلار افزايش نسبت به ماه مارس به ۴۳/۶۸ دلار, قيمت نفت دوبي با ۵۳/۵ دلار افزايش به ۲۹/۶۸ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۰۳/۵ دلار افزايش نسبت به متوسط ماه قبل به ۳۴/۶۸ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۶۹/۵، ۵۶/۳ و۵۳/۵ دلار در بشكه افزايش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷
در ماه آوريل، صندوق بين‌المللي پول(IMF) جديدترين گزارش چشم‌انداز خود از اقتصاد جهاني را منتشر كرد. بنا‌‌‌بر اين گزارش، پيش‌بيني IMF از رشد اقتصادي دنيا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نسبت به پيش‌بيني قبلي اين نهاد كه در ماه ژانويه منتشر شده بود، ‌تغييري نكرده است اما در گزارش اخير،‌ IMF نرخ رشد اقتصادي بالاتري نسبت به قبل را براي آمريكا و همين‌طور منطقه يورو در سال ۲۰۱۸ پيش‌بيني كرده است. بنا‌بر پيش‌بيني IMF ، نرخ رشد اقتصادي دنيا از ۳.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد رسيد. همچنين IMF پيش‌بيني كرده است كه نرخ رشد اقتصادي آمريكا از ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۸ برسد كه در صورت محقق شدن اين پيش‌بيني، افزايش قابل ملاحظه‌اي در رشد اقتصادي آمريكا خواهد بود. بنابرگزارش IMF، علاوه‌بر آمريكا، نرخ رشد اقتصادي منطقه يورو، روسيه، هند، برزيل و درمجموع اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه هم در سال ۲۰۱۸ بهتر از سال ۲۰۱۷ خواهد بود اما نرخ رشد اقتصادي ژاپن و چين كاهش خواهد يافت
<< بعدي صفحه ۱ از ۶۰ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900