گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان–ژوئيه ۲۰۱۸ تحولات بازارهاي گاز جهان–ژوئيه 2018
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ژوئيه علي‏رغم قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب وبا توجه به قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي كمتر از سال گذشته، با نوسانات اندكي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۲۹ ژوئن، معادل ۹۰/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نوساني, سطح ۷۰/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي ‏يو را در روز۲۳ ژوئيه ثبت نمود (کمترين قيمت طي ماه) و در نهايت در سطح ۸۲/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ ژوئيه تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه ژوئيه نسبت به انتهاي ماه ژوئن, حدود ۷/۲درصد کاهش يافت. ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار هنري‏هاب طي ماه ژوئيه حدود ۷۹/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه ژوئن (۹۳/۲ دلار), حدود ۸/۴درصد کاهش نشان مي‏دهد
چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
طي سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ متوسط سالانه قيمت نفت روندي كاهشي داشته, در اين ميان، بيشترين كاهش مربوط به سال ۲۰۱۵ بود كه متوسط قيمت برنت موعددار با ۴۷ درصد كاهش نسبت به سال قبل به ۴۱/۵۲ دلار در بشكه رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز متوسط قيمت اين نفت شاخص ۶۹/۴۳ دلار در بشكه بود كه در سطحي ۶/۱۶ درصد كم‏تر از سال ۲۰۱۵ قرار گرفت. اما در سال ۲۰۱۷ قيمت‏ روندي صعودي به خود گرفت و متوسط آن به ۱۷/۵۴ دلار در بشكه رسيد كه ۸/۲۳ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۶ بود. متوسط قيمت نفت برنت در هفت ماهه اول سال ۲۰۱۸حدود۰۲/۷۱ دلار در بشكه بود كه ۱/۳۱درصد بالاتر از متوسط سال ۲۰۱۷ قرار داشته است
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
در ماه ژوئيه قيمت اكثر فرآورده‏هاي نفتي همانند ماه ژوئن بود و تنها قيمت نفت‏كوره افزايش قابل توجهي داشت. در هفته منتهي به ۲۰ ژوئيه بازار با مازاد قابل توجهي در عرضه بنزين مواجه شد و بهمين دليل قيمت آن در اين هفته كاهش يافت. متوسط قيمت هر بشكه بنزين در آمريكا در ماه ژوئيه نسبت به ماه ژوئن تفاوت چنداني نداشت و برابر با ۹۴.۲۴ دلار بود. عليرغم افزايش تقاضا براي سفرهاي هوايي،‌ متوسط قيمت سوخت جت در ماه ژوئيه تفاوت چنداني با ماه قبل نداشت و برابر با ۸۸.۶۲ دلار در بشكه بود. از آنجايي كه بطور معمول در فصل تابستان تقاضا براي گازوييل كاهش زيادي دارد، پالايشگران توليد اين فرآورده را به ميزان قابل توجهي كاهش دادند. متوسط قيمت هر بشكه گازوييل در ماه ژوئيه حدود ۷۰ سنت در مقايسه با ماه ژوئن افزايش داشت و برابر با ۸۳.۵۳ دلار بود. گرماي هوا سبب شد تا تقاضا براي برق افزايش زيادي داشته باشد و در پي آن، تقاضا براي نفت‏كوره توسط نيروگاه‏ها نيز رشد زيادي پيدا كند. بنابراين قيمت اين فرآورده در ماه ژوئيه بيش از ۴ دلار در بشكه در مقايسه با ماه ژوئن افزايش يافت و برابر با ۶۸.۳۵ دلار بود
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بر اساس گزارش ماه ژوئيه ۲۰۱۸ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۸ با رشد ۷/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۷ به حدود ۲/۱۰۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. بر‌اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۸ متعلق به كشورهاي غير OECD با ۲۵/۱ ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب ۴۶۰ و ۴۷۰ هزار بشكه در روز و رشد داشته باشد و مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در ۲۷۰ و ۲۹۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۱۶۰ و ۱۵۰ هزار بشكه در روز خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتيب در حدود ۸۰ و ۸۰ ‏‏هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان اوپك, عرضه جهاني در سال ۲۰۱۷ با ۷۰۰ هزار بشكه در روز افزايش نسبت به سال ۲۰۱۶ به ۴/۹۶ ميليون بشكه در روز رسيد. پيش‌بيني مي‌شود عرضه جهاني در سال‌ ۲۰۱۸ نيز روندي صعودي داشته باشد. در ادامه عرضه جهاني نفت به تفكيك اوپك و غيراوپك بررسي مي‌شود.در ماه ژوئيه ۲۰۱۸ توليد نفت‌خام غيراوپك ۵۸۰/۴۳ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ماه ژوئن ۲۰۱۸ به مقدار ۳۴۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت و۵۰/۱ ميليون بشكه در روز بيشتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۷ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا آگوست ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از آگوست ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجدداً روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه آگوست ۲۰۱۶ ادامه يافت. از ماه آگوست ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۲۱/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد. از فوريه ۲۰۱۷ تا ماه آگوست ۲۰۱۷ روند توليد همراه با نوساناتي نزولي بوده است اما از ماه اوت ۲۰۱۷ روند افزايشي يافته است
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
در ماه ژوئيه ۲۰۱۸ قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص به استثناي وست تگزاس نسبت به متوسط ماه ژوئن ۲۰۱۸ تغيير زيادي نداشت. قيمت سبد اوپك با ۰۵/۰ دلار افزايش نسبت به ماه ژوئن به ۲۷/۷۳ دلار, قيمت نفت دوبي با ۵۲/۰ دلار كاهش به ۰۹/۷۳ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۴۹/۰ دلار كاهش نسبت به متوسط ماه قبل به ۲۰/۷۳ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۱۶/۰، ۳۳/۳ و۳۵/۰- دلار در بشكه تغيير كرد. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
علاوه ‌براين پيش‌بيني IMF از نرخ رشد اقتصادي‏ آمريكا، روسيه و چين نيز مانند پيش‌بيني ماه آوريل است ولي IMF پيش‌بيني خود از نرخ رشد اقتصادي‏ منطقه يورو و همينطور ژاپن را براي سال ۲۰۱۸ ، به‌ميزان ۰.۲ درصد‏ نسبت به پيش‌بيني ماه آوريل كاهش داده‌است. پيش‌بيني اخير IMF از نرخ رشد اقتصادي هند براي سال ۲۰۱۸ نيز ۰.۱ درصد‏ و براي نرخ رشد اقتصادي‏ برزيل ۰.۲ درصد‏ كمتر از پيش‌بيني آوريل مي‌باشد و درمقابل انتظار IMF از رشد اقتصادي‏ عربستان سعودي ۰.۲ درصد‏ نسبت به قبل افزايش يافته‌است
<< بعدي صفحه ۱ از ۶۳ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900