گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان تحولات بازارهاي گاز جهان
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ ژانويه با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و علي‏رغم قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي كمتر از ميانگين ۵ سال پيش, با توجه به وضعيت آب و هوايي, در مجموع با روندي نزولي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۰ دسامبر، معادل ۶۸/۳ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نوساني به ۴۲/۳ دلار در روز ۲۶ ژانويه رسيد (بيشترين قيمت طي ماه), سپس با تجربه نمودن روندي نزولي در نهايت در سطح ۰۰/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ ژانويه تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه ژانويه نسبت به انتهاي ماه دسامبر, حدود ۵/۱۸ درصد كاهش را تجربه نمود.قيمت‌ها در بازار شيكاگو كه معادل ۶۳/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۰ دسامبر بود, با پشت سر گذاردن روندي نوساني, در نهايت به سطح ۰۱/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۱ ژانويه رسيد. بنابراين در مجموع قيمت گازطبيعي در اين بازار در آخرين روز معامله در ماه ژانويه نسبت به آخرين روز معاملاتي ماه دسامبر, حدود ۱۷ درصد كاهش يافت
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
عليرغم كاهش تقاضاي داخلي براي بنزين، افزايش حجم صادرات اين فرآورده به آمريكاي لاتين باعث شد تا متوسط قيمت در ماه ژانويه از ماه دسامبر سال قبل بالاتر باشد. در اين ماه قيمت هر بشكه بنزين بطور متوسط برابر با ۷۲.۷۶ دلار بود. افزايش صادرات گازوئيل به مكزيك موجب شد تا متوسط قيمت اين فرآورده در ماه ژانويه حدود ۱.۵ دلار دربشكه افزايش يابد و به ۶۲.۵۰ دلار در بشكه برسد. افزايش تقاضا از سوي واحدهاي نيروگاهي و كشتيراني براي نفت‏كوره، باعث شد تا متوسط قيمت اين فرآورده در ماه ژانويه نسبت به ماه قبل بيش از يك دلار در بشكه افزايش يابد و به ۶۹ دلار در بشكه برسد. با توجه به كاهش تقاضا براي سفرهاي هوايي ديده شد كه در سه هفته اول ماه قيمت سوخت‏جت روندي نزولي داشت. متوسط قيمت هر بشكه سوخت جت برابر با ۶۴.۲۳ دلار بود
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بر اساس گزارش ماه ژانويه ۲۰۱۶ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۶ با رشد ۴/۱ ميليون‌ بشكه در روز در مقايسه با سال ۲۰۱۵ به حدود ۶/۹۵ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۷ نيز تقاضاي جهاني نفت ۶۳/۱ ميليون بشكه در روز رشد داشته باشد كه در مقايسه با ماه قبل ۳۰ هزار بشكه در روز افزايش يافته است. بر اساس اين گزارش بيشترين رشد مصرف نفت در سال ۲۰۱۷ متعلق به كشورهاي غير OECD با ۶/۱ ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين نرخ رشد مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود رشد مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز و رشد مصرف هند در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۲۰۰ هزار بشكه در روز باشد. دركشور هند بيشترين رشد تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. رشد تقاضاي چين نيز عمدتاً مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين رشد تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز خواهد بود كه بيشترين سهم رشد تقاضا متعلق به عربستان سعودي خواهد بود. بر اساس اين گزارش رشد تقاضاي نفت كشورهاي OECD در سال‌ ۲۰۱۶ در حدود ۳۰۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت كه پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۷ در حدود ۴۰۰ هزار بشكه در روز مصرف نفت اين منطقه افزايش يابد. كه بيشترين سهم رشد تقاضاي اين منطقه به ترتيب به امريكا، اروپا و كره جنوبن اختصاص خواهد داشت. تقاضاي ژاپن نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۱۰۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت.
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بر اساس آخرين برآوردهاي سازمان اوپك, عرضه جهاني در سال ۲۰۱۶ با ۴۰۰ هزار بشكه در روز افزايش نسبت به سال ۲۰۱۵ به ۷/۹۵ ميليون بشكه در روز رسيد. پيش‌بيني مي‌شود عرضه جهاني در سال‌ ۲۰۱۷ نيز روندي صعودي داشته باشد. در ادامه عرضه جهاني نفت به تفكيك اوپك و غيراوپك بررسي مي‌شود. در ماه ژانويه ۲۰۱۷ توليد نفت‌خام غيراوپك ۴۲/۴۲ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به ماه دسامبر ۲۰۱۶ به مقدار ۱۹۰ هزار بشكه در روز كاهش داشت با اين حال ۱۸/۰ ميليون بشكه در روز بيشتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۶ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روند نزولي به خود گرفت و اين روند تا آگوست ۲۰۱۵ ادامه يافت اما از آگوست ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجدداً روند نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا ماه آگوست ۲۰۱۶ ادامه يافت. طي ماه‌هاي سپتامبر، اكتبر و نوامبر ۲۰۱۶ روند توليد صعودي بود اما طي ماه‌هاي دسامبر ۲۰۱۶ و ژانويه ۲۰۱۷ مجدداً روند كاهشي داشته است
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
در ماه ژانويه ۲۰۱۷ قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه دسامبر افزايش يافت. قيمت سبد اوپك با ۷۳/۰ دلار افزايش نسبت به ماه دسامبر به ۴۰/۵۲ دلار, قيمت نفت دوبي با ۶۳/۱ دلار افزايش به ۷۱/۵۳ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۲۹/۱ دلار افزايش نسبت به متوسط ماه قبل به ۰۱/۵۴ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۰۱/۱، ۴۸/۰ و ۱۴/۱ دلار در بشكه افزايش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
با شروع سال ميلادي جديد، سازمان‌هاي معتبر بين‌المللي برآورد خود از شرايط اقتصادي كشورها و مناطق مختلف دنيا(به‌ويژه رشد اقتصادي آنها) را در سال ۲۰۱۶ و پيش‌بيني‌هايشان براي سال ۲۰۱۷ منتشر كردند. بنا بر آخرين گزارش صندوق‌بين‌المللي پول كه در ژانويه ۲۰۱۷ منتشر شد، پيش‌بيني اين نهاد از رشد اقتصادي دنيا در سال ۲۰۱۷ همانند پيش‌بيني قبلي آنها و برابر با ۳.۴ درصد مي‌باشد و برآورد آنها از رشد اقتصادي دنيا در سال ۲۰۱۶ معادل ۳.۱ درصد است. به اين ترتيب و با توجه به گزارش IMF ، ‌انتظار مي‌رود اوضاع اقتصادي دنيا در سال ۲۰۱۷ بهتر از سال ۲۰۱۶ باشد
تحولات بازارهاي گاز جهان تحولات بازارهاي گاز جهان
یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ دسامبر علي‏رغم قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي بيش از ميانگين ۵ سال پيش, با توجه به وضعيت آب و هوايي, در مجموع با روندي صعودي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در روز ۳۰ نوامبر، معادل ۲۹/۳ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي صعودي به ۷۵/۳ دلار در روز ۹ دسامبر رسيد (بيشترين قيمت طي ماه), سپس با تجربه نمودن روندي نوساني در نهايت در سطح ۶۸/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۰ دسامبر تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه دسامبر نسبت به انتهاي ماه نوامبر, حدود ۳/۱۱ درصد افزايش را تجربه نمود. قيمت‌ها در بازار شيكاگو كه معادل ۲۹/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۰ نوامبر بود, با پشت سر گذاردن روندي صعودي, در سطح ۸۵/۳ دلار در هر ميليون بي‫تي‫يو در روز ۷ دسامبر مبادله شد (بيشترين قيمت طي ماه), سپس با تجربه نمودن نوساناتي در نهايت به سطح ۶۳/۳ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۳۰ دسامبر رسيد. بنابراين در مجموع قيمت گازطبيعي در اين بازار در آخرين روز معامله در ماه دسامبر نسبت به آخرين روز معاملاتي ماه نوامبر, حدود ۳/۱۰ درصد افزايش يافت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
<< بعدي صفحه ۱ از ۴۷ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900