گزارش ماهیانه
تحولات بازارهاي گاز جهان تحولات بازارهاي گاز جهان
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
قيمت گازطبيعي در بازار آمريكا طي ماه‏ سپتامبر با توجه به قرارداشتن توليد داخلي گاز در سطحي مطلوب و قرارداشتن حجم ذخاير عملياتي گازطبيعي در سطحي بيشتر از ميانگين ۵ سال گذشته, در مجموع با روندي نوساني و در مجموع نزولي مواجه بود. قيمت گازطبيعي در بازار هنري‌هاب كه در وز ۳۱ اوت، معادل ۸۹/۲ دلار در هر ميليون بي‌تي‌يو بود, با تجربه نمودن روندي نوساني و صعودي به ۱۴/۳ دلار در روز ۱۹ سپتامبر رسيد (بالاترين قيمت طي ماه), اما پس از آن با در پيش گرفتن روندي نوساني, در نهايت در سطح ۸۹/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو در روز ۲۹ سپتامبر تثبيت شد, بنابراين درمجموع، قيمت گازطبيعي در بازارهنري‌هاب در انتهاي ماه سپتامبر نسبت به انتهاي ماه اوت, تغييري نداشت. ميانگين قيمت گازطبيعي در بازار هنري‏هاب طي ماه سپتامبر حدود ۹۶/۲ دلار در هر ميليون بي‏تي‏يو بود كه نسبت به ميانگين ماه اوت (۸۷/۲ دلار), حدود ۱/۳ درصد افزايش نشان مي‏دهد
چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت چشم‌انداز كوتاه‌مدت قيمت نفت
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
طي چهار سال گذشته متوسط سالانه قيمت نفت روندي كاهشي داشته است. در اين ميان، بيشترين كاهش مربوط به سال ۲۰۱۵ است كه متوسط قيمت برنت موعددار با ۴۷ درصد كاهش نسبت به سال ۲۰۱۴ به ۴۱/۵۲ دلار در بشكه رسيد. در سال ۲۰۱۶ نيز متوسط اين شاخص ۶۹/۴۳ دلار در بشكه بود كه ۶/۱۶ درصد كم‏تر از سال ۲۰۱۵ بود. در سال ۲۰۱۷ قيمت‏ها روندي صعودي به خود گرفت و متوسط آن تا پايان ماه سپتامبر به ۸۸/۵۱ دلار در بشكه رسيد كه ۷/۱۸ درصد بالاتر از سال ۲۰۱۶ است
بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي بازار فرآورده‌هاي نفتي و عمليات پالايشي
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
به علت وقوع طوفان هاروي و آريما،‌ برخي از واحدهاي پالايشي در ايالات متحده تعطيل شد. به همين دليل در دو هفته اول ماه, عرضه بنزين كاهش قابل توجهي داشت و قيمت بنزين با افزايش زيادي مواجه شد. با شروع فعاليت مجدد اين واحدهاي پالايشي و واردات بنزين از اروپا، ‌عرضه بنزين افزايش و در نتيجه, قيمت آن كاهش يافت. متوسط قيمت بنزين در آمريكا در ماه سپتامبر بيش از ۸ دلار در بشكه از ماه اوت بالاتر و برابر با ۵۴/۸۴ دلار در بشكه بود. افزايش تقاضاي داخلي و كاهش عرضه گازوئيل در بازار نيز سبب شد تا قيمت اين فرآورده نيز روندي صعودي داشته باشد و بطور متوسط در ماه سپتامبر ۶ دلار در بشكه بيشتر از ماه اوت باشد. متوسط قيمت هر بشكه گازوئيل در ماه سپتامبر در آمريكا برابر با ۳۵/۶۶ دلار بود. تعطيلي برخي از واحدهاي پالايشي و كاهش عرضه سوخت جت به بازار و بالا بودن سطح تقاضاي داخلي براي اين فرآورده سبب شد تا قيمت سوخت جت در هفته دوم اين ماه افزايش زيادي داشته باشد. متوسط قيمت هر بشكه سوخت جت در ماه سپتامبر بيش از ۶ دلار در بشكه افزايش داشت و به ۸۶/۷۳ دلار در بشكه رسيد. با افزايش تقاضاي نفت‏كوره در واحدهاي ثانويه،‌ متوسط قيمت اين فرآورده حدود ۴ دلار در بشكه افزايش يافت و به ۳۸/۴۸ دلار در بشكه رسيد
تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌ تقاضا و ذخيره‌سازي‌هاي نفت‌
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
بر اساس گزارش سپتامبر ۲۰۱۷ اداره اطلاعات انرژي آمريكا‏، تقاضاي جهاني نفت‌ در سال ۲۰۱۷ با ۳۵/۱ ميليون‌ بشكه در روز افزايش در مقايسه با سال ۲۰۱۶ به حدود ۳/۹۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۲۰۱۸ نيز تقاضاي جهاني نفت ۷/۱ ميليون بشكه در روز افزايش داشته باشد. بر اساس اين گزارش بيشترين افزايش مصرف نفت در سال ۲۰۱۷ متعلق به كشورهاي غير OECD با يك ميليون بشكه در روز خواهد بود. كشورهاي چين و هند بيشترين حجم افزايش مصرف را در اين منطقه خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود افزايش مصرف چين در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۳۴۰ هزار بشكه در روز و افزايش مصرف هند در همين دو سال به ترتيب در حدود۱۱۰ و ۲۸۰ هزار بشكه در روز باشد. در هند بيشترين افزايش تقاضا متعلق به سوخت‌هاي بخش حمل و نقل و افزايش تقاضاي نفتا در پروژه‌هاي پتروشيمي خواهد بود. افزايش تقاضاي چين نيز عمدتا مربوط به بنزين و سوخت‌جت خواهد بود. هم‌چنين افزايش تقاضاي خاورميانه نيز در سال‌هاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتيب در حدود ۱۸۰ و ۲۶۰ هزار بشكه در روز خواهد بود كه بيشترين سهم افزايش تقاضا متعلق به عربستان‌سعودي خواهد بود. تقاضاي ژاپن نيز طي همين سال‌ها به‏ترتيب در حدود ۱۵۰ و ۱۲۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد يافت
وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت وضعيت عرضه در بازار جهاني نفت
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
در ماه سپتامبر ۲۰۱۷ توليد نفت‌خام غيراوپك ۸۶/۴۱ ميليون بشكه در روز بود كه نسبت به اوت ۲۰۱۷ حدود ۱۸۰ هزار بشكه در روز افزايش داشت و ۹۰ هزار بشكه در روز کمتر از متوسط توليد سال ۲۰۱۶ بود. همانطور كه در نمودار زير ملاحظه مي‌شود، توليد نفت‌خام غيراوپك از دسامبر ۲۰۱۴ روندي نزولي به خود گرفت و اين روند تا اوت ۲۰۱۵ ادامه يافت, اما از اوت ۲۰۱۵ تا پايان سال روند نزولي توليد متوقف شد و در سال ۲۰۱۶ مجددا روندي نزولي به خود گرفته و اين وضعيت تا اوت ۲۰۱۶ ادامه يافت. از اوت ۲۰۱۶ تا فوريه ۲۰۱۷ روند توليد صعودي بود و در فوريه ۲۰۱۷ توليد به ۴۳/۴۲ ميليون بشكه در روز رسيد. از فوريه ۲۰۱۷ تا اوت ۲۰۱۷ روند توليد همراه با نوساناتي نزولي بوده است
تحولات قيمت نفت‌خام تحولات قيمت نفت‌خام
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
در ماه سپتامبر قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص نسبت به متوسط ماه اوت افزايش يافت. قيمت سبد اوپك با ۸۴/۳ دلار افزايش نسبت به ماه اوت به ۴۴/۵۳ دلار, قيمت نفت دوبي با ۲۷/۳ دلار افزايش به ۵۱/۵۳ دلار و متوسط قيمت نفت‌خام عمان با ۵۸/۳ دلار افزايش نسبت به متوسط ماه قبل به ۹۵/۵۳ دلار در بشكه رسيد. علاوه بر اين متوسط قيمت نفت‌خام برنت موعددار، وست تگزاس و اورال به ترتيب ۴۱/۴، ۶۸/۱ و ۵۹/۳ دلار در بشكه افزايش يافت. در جدول زير نوسانات ماهانه قيمت نفت‌خام‌هاي شاخص ملاحظه مي‌شود
تحولات اقتصاد جهاني تحولات اقتصاد جهاني
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۶
نرخ رشد مورد انتظار OECD براي جهان، در سال ۲۰۱۷ معادل ۵/۳ درصد است ولي انتظار مي‏رود نرخ رشداقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ ،‌ حد.د ۱/۰ درصد نسبت به پيش‌بيني ماه ژوئن افزايش يافته و به۷/۳ درصد برسد. علاوه براين، در گزارش مذكور مشاهده مي‌شود كه انتظار OECD از نرخ رشد اقتصادي منطقه يورو در سال ۲۰۱۷، حدود ۳/۰درصد نسبت به‏گزارش ژوئن ‌افزايش يافته و به ۱/۲ درصد رسيده است. بنابر گزارش OECD نرخ رشد اقتصادي ژاپن و چين از آنچه پيش از اين انتظار مي‌رفت، بهتر خواهد بود, اما انتظار مي‌رود كه رشد اقتصادي هند كمتر از آنچه پيش‌بيني شده بود، باشد. بهبود رشد اقتصادي منطقه يورو، چين و ژاپن مي‌تواند علامت مثبتي براي افزايش تقاضاي انرژي و به‌طور خاص تقاضاي نفت و گاز اين كشورها باشد
<< بعدي صفحه ۱ از ۵۳ قبلي >>
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900