فصلنامه مدیریت و منابع انسانی
New Page 2

معرفي فصلنامه مديريت منابع انساني در صنعت نفت
بطور كلي "انسان" مهم‏ترين سرمايه در راه تحقق اهداف سازمان‏هاست. زيرا منابع فيزيكي ، مالي، و طبيعي بدون دخالت انسان نقشي ايفاء نخواهند كرد. امروزه ، مديريت منابع انساني به طور بنيادي با زمان گذشته متفاوت شده است. در واقع طي چند مرحله، تحول اساسي در اين مقوله صورت گرفته و امروزه سازمان‏هاي كارآمد و متعالي مي‏دانند كه بدون وجود مديران منابع انساني واجد صلاحيت، امكان نيل به اهداف سازمان وجود ندارد. در اين راستا موسسه مطالعات بين المللي انرژي بعنوان اتاق فكر صنعت نفت و نيز مشاوري معتمد براي مديران و تصميم-گيرندگان عالي صنعت از سال ۱۳۸۶ سعي داشته است نتايج پژوهشها و مطالعات و يافته هاي نوين را در قالب فصلنامه اي با عنوان "مديريت و منابع انساني در صنعت نفت" منتشر نمايد. به بيان ديگر، هدف اصلي از انتشار اين فصلنامه، انعكاس جديدترين دستاوردها و مطالعات صورت گرفته در خصوص موضوعات كليدي اعم از چالش هاي صنعت نفت در حيطه مديريت و نيز توسعه دانش مديريت بويژه در حوزه منابع انساني، ارتقاء مهارتها، توانايي ها و آگاهي هاي مديران، كارشناسان و دانش‌پژوهان و ارائه آخرين تحليل هاي كارشناسي و كاربردي براي كمك به تصميم سازي و تصميم گيري دست اندركاران اين حوزه بوده و هست. اين فصلنامه كه از بهار ۱۳۸۸ با استانداردهاي علمي و بعنوان يك مجله تخصصي علمي پژوهشي منتشر گرديده است، با توجه به تخصصي تر شدن حيطه عملكرد فصلنامه و طبق مصوبه كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از پاييز ۱۳۹۱ به "مديريت منابع انساني در صنعت نفت" تغيير نام يافت.
لذا، از خوانندگان گرامي و انديشمندان عرصه مديريت دعوت مي شود براي تدوين مقالات از اين پس با رعايت استانداردهاي علمي-پژوهشي فصلنامه در محورهاي مرتبط با اهداف فصلنامه با اين نشريه همكاري فرمايند.
در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات دانشگاه پایگاه جدید نشریه ( به آدرس: ‌www.iieshrm.ir) راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی سامانه/ پایگاه جدید، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .بديهي است كه از اين پس دريافت مقالات از نويسندگان تنها از طريق همين سامانه/ پايگاه امكانپذير مي باشد.
سال هفتم/شماره 27/بهار 1394
سال هفتم/شماره ۲۷/بهار ۱۳۹۴
شناسایی و سطح‌بندی روابط مؤلفه‌هاي توانمندسازی کارکنان با استفاده از رويكرد ISM (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز)
بررسی پیامدهای سکوت سازمانی بر متغیرهای رفتاری (مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز پارس)
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزش سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن (مطالعه موردی:ستاد شرکت ملی گاز ایران)
كارمنديابي الکترونیک در سازمان‌های برتر صنعت پتروشيمي
بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی برکاهش رفتارهای ضد تولید کارکنان (مورد مطالعه: شرکت نفت پاسارگاد)
بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ملی نفت ایران
بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار بر روی توسعه سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)
بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با میانجی‌گری رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900