فصلنامه مدیریت و منابع انسانی
بطور كلي "انسان" مهم‏ترين سرمايه در راه تحقق اهداف سازمان‏هاست. زيرا منابع فيزيكي, مالي, و طبيعي بدون دخالت انسان نقشي ايفاء نخواهند كرد. امروزه, مديريت منابع انساني به طور بنيادي با زمان گذشته متفاوت شده است. در واقع طي چند مرحله, تحول اساسي در اين مقوله صورت گرفته و امروزه سازمان‏هاي كارآمد و متعالي مي‏دانند كه بدون وجود مديران منابع انساني واجد صلاحيت, امكان نيل به اهداف سازمان وجود ندارد. در اين راستا موسسه مطالعات بين المللي انرژي بعنوان اتاق فكر صنعت نفت و نيز مشاوري معتمد براي مديران و تصميم-گيرندگان عالي صنعت از سال ۱۳۸۶ سعي داشته است نتايج پژوهش¬ها و مطالعات و يافته هاي نوين را در قالب فصلنامه "مديريت و منابع انساني در صنعت نفت" منتشر نمايد. طبق مصوبه اخير كميسيون نشريات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، حوزه فعاليت فصلنامه "مديريت منابع انساني" اختصاصي تر شده و فصلنامه موظف گرديده عنوان خود را به "مديريت منابع انساني در صنعت نفت" تغيير داده و بنابراين مقالاتي مورد نظر قرار مي گيرند كه صرفاً در اين حوزه تدوين شده باشند.

با اين تفاصيل از خوانندگان گرامي و انديشمندان عرصه مديريت دعوت مي شود براي تدوين مقالات از اين پس با رعايت استانداردهاي علمي-پژوهشي فصلنامه در محورهاي اعلام شده با نشريه همكاري فرمايند.

محورهاي پژوهشي مورد نظر جهت چاپ مقالات در فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت منابع انساني در صنعت نفت
الگو برداري منابع انساني   رفتارشهروندي سازماني
توانمندسازي   رهبري
مديريت عملكرد منابع انساني   فرسودگي شغلي
مديريت استراتژيك منابع انساني   انگيزش منابع انساني
فرآيندهاي جذب، بكارگيري و ارتقاء، نگهداري   هوش احساسي، هيجاني، عاطفي
آسيب شناسي منابع انساني   رضايت شغلي
عرضه و تقاضا منابع انساني   كار تيمي
مديريت استعداد/مدل شايستگي   ارتباطات
سرمايه اجتماعي   مسئوليت اجتماعي و پاسخگويي منابع انساني
كيفيت زندگي كاري   فرهنگ سازماني
تناسب شغل و شاغل   مشاركت منابع انساني
بهره وري منابع انساني   آموزش
خلق،اشاعه و نشر مديريت دانش   تغيير سازماني
مستند سازي تجارب   نوآوري و ايده پردازي در حوزه منابع انساني
سازمان دانش محور   تشكيلات و روش ها
سرمايه فكري   خلاقيت كاركنان
سيستم هاي اطلاعات مديريت (MIS)   ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينان
يادگيري سازماني   كارآفريني منابع انساني
تعهد سازماني   اثرات خصوصي سازي بر منابع انساني
اخلاق سازماني   اثرات جهاني شدن بر منابع انساني
  فراخوان و‏ آيين‎نامه پذيرش مقاله
  فرايند عمومي بررسي مقالات دريافتي توسط دفتر فصلنامه
سال هفتم/شماره 27/بهار 1394
سال هفتم/شماره ۲۷/بهار ۱۳۹۴
شناسایی و سطح‌بندی روابط مؤلفه‌هاي توانمندسازی کارکنان با استفاده از رويكرد ISM (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز)
بررسی پیامدهای سکوت سازمانی بر متغیرهای رفتاری (مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز پارس)
بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزش سرپرستی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضعیت آن (مطالعه موردی:ستاد شرکت ملی گاز ایران)
كارمنديابي الکترونیک در سازمان‌های برتر صنعت پتروشيمي
بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی برکاهش رفتارهای ضد تولید کارکنان (مورد مطالعه: شرکت نفت پاسارگاد)
بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ملی نفت ایران
بررسی تأثیر اخلاق کسب و کار بر روی توسعه سرمایه فکری (مورد مطالعه: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران)
بررسی رابطه بین شخصیت پویا و حمایت سرپرست با عملکرد شغلی با میانجی‌گری رفتارهای پویا در کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه مطالعات بین المللی انرژی می باشد. Best View: All Browser 1600x900