چهارشنبه 13 فروردين 1399   17:38:43
استفاده ازظرفيت‌هاي صنعت نفت جهت هدايت جريان نقدينگي و سرمايه كشور
استفاده ازظرفيت‌هاي صنعت نفت جهت هدايت جريان نقدينگي و سرمايه كشور
1398/9/17 يكشنبه استفاده ازظرفيت‌هاي صنعت نفت جهت هدايت جريان نقدينگي و سرمايه كشور يك فرصت راهبردي است جناب آقاي دكتر مبيني دهكردي؛ رييس شوراي سياستگذاري كنفرانس ((توسعه نظام مالي در صنعت نفت)) بر اهميت همكاري بين صنعت نفت و نظام مالي كشور اشاره كرد و گفت: لزوم بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي داخلي كشور به ويژه مزيت‌هاي كم نظير صنعت نفت براي هدايت جريان نقدينگي و سرمايه كشور يك فرصت راهبردي است.

استفاده ازظرفيت‌هاي صنعت نفت جهت هدايت جريان نقدينگي و سرمايه كشور يك فرصت راهبردي است

جناب آقاي دكتر مبيني دهكردي؛ رييس شوراي سياستگذاري كنفرانس ((توسعه نظام مالي در صنعت نفت))  بر اهميت همكاري بين صنعت نفت و نظام مالي كشور اشاره كرد و گفت: لزوم بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي داخلي كشور به ويژه مزيت‌هاي كم نظير صنعت نفت براي هدايت جريان نقدينگي و سرمايه كشور يك فرصت راهبردي است.

ريس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي از همكاري بين شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي پالايش وپخش فرآورده‌هاي نفتي در معرفي پروژه‌هاي داراي صرفه اقتصادي و زود بازده با نرخ بازگشت سرمايه بسيار مناسب  تقدير نمود و از مديران آنها تشكر و قدرداني كرد.

ايشان بر چگونگي عملياتي كردن هم افزايي و مزيت‌سازي در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي داخلي كشور به ويژه در پيوند و تعاملات اثربخش صنعت نفت و نظام مالي كشور تاكيد نمود و آن را با اهميت دانست و يادآور شد كه در اين بستر مناسب و كم نظير براي تمامي فعالان، كارآفرينان، مديران و متخصصان هر دو صنعت و نظام،  ظرفيت‌هاي مناسبي وجود دارد.

وي يكي از نقاط قوت صنعت نفت را اجراي طرح‌‌هاي با مزيت رقابتي بالا و همچنين توليد محصولات با ارزش افزوده با سهم بازار رو به رشد دانستند و از ديگر نقاط قوت در اين حوزه را  همكاري  مشترك صنعت نفت با نظام مالي كشور برشمردند و اظهار داشتند كه صنعت نفت يكي از بخش‌ها و صنايع كم ريسك با برگشت سرمايه مناسب در كشور مي‌باشد، از اينرو هم‌افزايي ايجاد شده حاصل از همكاري‌هاي مشترك در اين دو صنعت  و نظام مي‌تواند مزيت‌ها و دستاوردهاي بسيار باارزشي را براي جامعه بوجود آورد.

در خاتمه ايشان اظهار داشتند كه رويكرد جديدي به همكاري صنايع مختلف و همچنين روش سازماندهي اكوسيستم‌هاي صنعتي وجود دارد كه با همكاري و مشاركت همه ذينفعان و بصورت برد برد شكل مي گيرد.

تعداد بازديد اين صفحه: 29