چهارشنبه 13 فروردين 1399   18:38:38
بولتن 145 شهريور ماه 1398
بولتن 145 شهريور ماه 1398
1398/9/30 شنبه بولتن شماره 145 تحولات بازار نفت وگاز، شهريور 1398 منتشر شد. بولتن شماره 145 تحولات بازار نفت وگاز، شهريور 1398 منتشر شد. مقدارPMI بخش صنعت آمريكا، در ماه اوت نسبت به ماه جولاي تغيير قابل ملاحظه‌اي نداشت اما مقدار PMI بخش خدمات اين كشور كه در ماه جولاي به 53 رسيده‌بود، ‌در ماه اوت به 50.9 كاهش يافت. مقدار PMI بخش صنعت آمريكا همچنان كمترين مقدار اين شاخص از سپتامبر 2009 تا كنون مي‌باشد. نرخ بهرة آمريكا كه در ماه جولاي از 2.5 درصد به 2.25 درصد كاهش داده‌شده‌بود، در ماه اوت همچنان 2.25 درصد باقي‌ماند و نرخ تورم اين كشور هم با 0.1 درصد كاهش، در ماه اوت به 1.7 درصد رسيد. در منطقه يورو، ‌مقدار PMI بخش خدمات همچنان در سطح خوبي است به‌طوريكه در ماه اوت معادل 53.4 بوده‌است ولي مقدار PMI بخش صنعت بسيار پايين مي‌باشد به‌طوريكه در ماه اوت با 0.5 واحد افزايش نسبت به ماه جولاي، معادل 47 شد. نرخ بهره در منطقه يورو،‌ همچون قبل 0 درصد مي باشد اما نرخ تورم در مسير كاهشي قرارگرفته و در اين مسير تا 1 درصد تنزل يافته‌است. نرخ بيكاري در منطقه‌يورو،‌همچنان نرخي بين 7 درصد و 8 درصد مي‌باشد اما تراز تجاري اين منطقه، در ماه جولاي افزايشي بيش از 4 ميليارد يورو داشت و به 24.8 ميليارد يورو رسيد. مقدار PMI بخش صنعت چين، ‌در ماه‌هاي گذشته،‌ همواره مقداري نز
تعداد بازديد اين صفحه: 27