شنبه 21 تير 1399   10:01:59
1398/7/8 دوشنبه دورنماي انرژي كشور سال 1397 نهايي گرديد و در قالب برنامه اجرايي طرح جامع انرژي تقديم هيئت دولت شد. دورنماي انرژي كشور سال 1397 نهايي گرديد و در قالب برنامه اجرايي طرح جامع انرژي تقديم هيئت دولت شد.
تعداد بازديد اين صفحه: 132