شنبه 25 اردیبهشت 1400   17:53:39
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 ماموريت
مأموريت‏هاي مؤسسه عبارتست از مطالعه و تحليل مستمر داده‏ ها، مسئله‏ يابي، تحقيق، نظريه‏ پردازي، تصميم ‏سازي و ارائه راهكار وآموزش‏هاي تخصصي راهبردي به منظور تسهيل فعاليت تصميم‏ گيران ارشد حوزه انرژي به‏ويژه صنعت نفت و گاز، با استفاده از فناوري اطلاعات و روش‏هاي نوآورانه و علمي، ايجاد شبكه هم‏ افزا و گسترده از متخصصين ملي و بين‏ المللي و با رعايت ارزش‏‏هاي سازماني.
بر اين اساس حوزه‌هاي فعاليت مؤسسه شامل موارد زير مي‌باشد:
     انجام مطالعه و تحقيق و ارائه ي مشاوره در زمينه هاي
-    اقتصاد انرژي در سطح ملي و بين المللي؛
-    بررسي تحولات بازارهاي بين المللي انرژي بويژه نفت و گاز؛
-    برنامه ريزي راهبردي صنعت نفت؛
-    مديريت و منابع انساني در صنعت نفت؛
-    مديريت راهبرد فناوري و آينده پژوهي در حوزه انرژي؛
-    خط مشي ها، سياست ها و راهبردهاي انرژي كشورها، سازمان ها و شركت هاي بين المللي؛
-    ارتقاي بهره وري؛
    ارائه ي توصيه هاي سياستي به منظور تصميم سازي مسئولان و مديران عالي بخش انرژي؛
    تحليل داده هاي انرژي؛
    انباشت دانش و راهبري پروژه هاي تحقيقات راهبردي صنعت نفت و گاز؛
    ارتقاي سطح علمي و افزايش توان محققين، مديران و متخصصان صنعت نفت و گاز از طريق برگزاري دوره ها، كارگاه ها و سمينارهاي آموزشي، انتشار كتب ، مقالات و نشريات علمي - تخصصي؛
    برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي - تخصصي در سطوح ملي وبين المللي؛
    توسعه ي همكاري با شركت ها و مؤسسات فعال بخش خصوصي در حوزه انرژي به منظور همسان سازي فعاليت هاي علمي و پژوهشي و تبيين راهكارهاي كلان در حوزه سياستگذاري در صنعت نفت و گاز و بويژه انرژي كشور
    هدايت و حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در جهت اهداف صنعت نفت و گاز
اهداف بنيادين
-    تبديل موسسه به نهادي پيشرو در مطالعات و تحقيقات راهبردي انرژي به‏ ويژه در صنعت نفت و گاز
-    تبديل‏ شدن به كانون شبكه بين ‏المللي تحقيقات راهبردي انرژي
-    ارتقاي موسسه به مرجع منطق ه‏اي تحليل داده ‏هاي انرژي
-    ارتقاي چابكي و تعالي سازماني در سطح مؤسسات مشابه برتر جهاني
-    رشد سطح شايستگي حرفه‏اي منابع انساني در تراز جهاني
-    حفظ منافع ملي و توسعه پايدار