شنبه 25 اردیبهشت 1400   18:21:22
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
نام:زينب
نام خانوادگي:
حجار
سمت:
سرپرست پژوهشكده
تحصيلات:
دكترا
 

پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري

در محیط متغیر و دانش‌محور امروزی، كه توام با تغییر الگوهای رفتاري سازمانها مي‌باشد، ضرورت سازگاری با تغییرات سریع محيطي ايجاب مي‌كند كه سازمانها به مفاهيمي همچون روند فناوري‌هاي‌ نوين و نوآوري استراتژيك بیش از پیش توجه نمايند. در دهه‌های اخیر با حاکم شدن فرهنگ رقابت در فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی، اين مفاهيم به عنوان راه حلی موفق، بخش جدایی‌ناپذیری از بستر حرکت جامعه در سطح کلان و محیط‌های سازمانی در سطوح خردتر شده است. 
شرکت‌ها و سازمانهایی که به دنبال ایجاد و یا حفظ مزیت‌رقابتی هستند، مجبور به انعطاف‌پذیری و پذیرش تغییرات می‌باشند. در چنین دوره‌ای، تمركز بر استفاده از فناوري‌هاي نوين و ايجاد نوآوري تکیه‌گاه اصلی سازمان‌ها شده است. به بیان دیگر امروزه عواملی چون تغییرات محیطی، پیشرفتهای فناورانه و افزایش رقبا باعث شده است که کشمکش و رقابتی بی‌پایان بین سازمان‌ها به وجود آید.
از طرفي يكي از ويژگي‌هاي مهم شركت‌هاي موفق امروزي برخورداري از قدرت رقابت‌پذيري است و در عين حال ويژگي بارز شركت‌هاي ناموفق، عدم برخورداري از اين ويژگي است. قدرت رقابت‌پذيري بيش از هر چيز از داشتن ديدگاه‌هاي جديد در مورد آن نشات مي‌گيرد، در عين حال بستر محيط و زمان، تغييرات چشمگيري در شاخص‌هاي رقابت‌پذيري ايجاد نموده است. 
از اينرو با توجه به الزامات شرايط رقابتي بازارهاي كنوني و مصون ماندن از امواج سهمگين تغييرات محيطي كه برخي از صاحب‌نظران آن را به طوفان تغييرات محيطي تعبير می‌نمایند، ديدگاهي سيستماتيك و جامع متشكل از تلفيق پايش فناوري هاي نوين و انتقال دانش آن ها مورد نياز است تا هم تركيب بهينه منابع را در نظر داشته و هم عملكرد و پاسخ‌هاي استراتژيك را مورد توجه قرار دهيم.
حال با توجه به اينكه خروجي فعالیت‌های موسسه مطالعات بین‌المللی انرژي به‌صورت خدمات پژوهشي و آموزشي مي‌باشد و مأموریت آن پايش مستمر تحولات بین‌المللی انرژي، انجام مطالعه و پژوهش‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت و تجزيه و تحليل كارشناسي مسايل روز بازارهاي نفت و گاز، نوسانات كمي، كيفي و ارزشي در حوزه انرژي است، با نهادینه کردن رويكرد پايش فناوري‌هاي نوين و همچنين ارائه راهكارهاي كيفي و مناسب به منظور ارتقاي جايگاه كشورمان در بازارهاي نفت و گاز، مي‌تواند به عنوان بازوي پژوهشي صنعت نفت و گاز كشور، نقش‌آفريني مناسبي ايفا نمايد. مبرهن است كه موسسه مطالعات بین‌المللی انرژي، با آگاهي از روند تغييرات فناوري با رويكرد تحليل جامع بخش انرژي هيدروكربوري و شناسايي تنگناها در بخش‌هاي عملياتي در گستره صنعت انرژي با تاكيد بر بخش‌هاي نفت و گاز و همچنين شناخت بازار نفت و گاز و ارائه راهكارهاي كيفي و مناسب به منظور ارتقاي جايگاه كشورمان در بازارهاي مذكور، مي‌تواند تصمیم‌گیران را در اتخاذ راهبردهاي نوآورانه ياري رساند. 

ضرورت تاسيس پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري 
فناوري در زنجيره ارزش صنعت نفت نقش محوري وارزش آفرين ايفا مي‌كند، اما اين اهميت در طول بيش از يكصد سال تاريخ صنعت نفت كشورمان، هيچگاه سبب نشده است كه دغدغه توسعه توانمندي‌هاي فناورانه و يادگيري و كسب و بومي سازي فناوري هاي ارزش آفرين، به يك الويت راهبردي تبديل گردد. موسسات و مراكز پژوهشي تخصصي صنعت نفت نيز به اين دليل كه نگاره راهبردي و بنيادين به فناوري وجود نداشت، هيچ گاه نتوانستند در اين عرصه، چارچوب‌ها را تغيير دهند. 
از آن جا كه فناوري براي صنعت نفت، منبعي راهبردي است، نيازمند نگاه و رويكردي راهبردي نيز مي‌باشد. رويكردي كه بتواند پاسخگوي مناسب و قانع كننده‌اي به پرسش‌هاي تاريخي صنعت در اين زمينه باشد، از قبيل: 
    ولويت‌هاي راهبردي فناوري صنعت نفت ايران كدام ها هستند؟
    روندهاي آينده علم و فناوري انرژي و به ويژه حامل هاي هيدروكربوري كدامند؟
    توانمندي‌هاي فناورانه صنعت نفت در كدام زمينه بيشتر است و چگونه اين توانمندي‌ها خلق شده‌اند؟
    دلايل ناكارآمدي در جذب و انتقال اثربخش فناوري‌ها كه متضمن يادگيري و نوآوري‌هاي استراتژيك در آينده است، كدامند؟
    نقشه راه توسعه فناوري‌هاي صنعت نفت چگونه مي‌بايست تدوين گردد و مسير مناسب براي صنعت نفت ايران جهت دستيابي به فناوري‌هاي كليدي چيست؟
براين اساس، پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري در موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي، در سال ۱۳۸۷ براساس مصوبه هيات امنا مجوز تاسيس گرفت و از سال ۱۳۸۸ عملا كار خود را آغاز كرد. در حال حاضر اين پژوهشكده داراي سه گروه پژوهشي زير مي‌باشد:
  •     گروه سياست‌گذاري و آينده‌ نگاري فناوري هاي انرژي
  •     گروه مديريت فناوري انرژي، محيط زيست و توسعه پايدار
  •     گروه مديريت نوآوري و تحقيق و توسعه فناوري انرژي

چشم انداز و ماموريت پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري 
   - چشم‌انداز پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
بر اساس سند چشم‌انداز موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي و بررسي سوابق و فعاليت‌هاي پژوهشي پژوهشكده، چشم‌انداز پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري به شرح زير ارائه مي گردد: 

 
ماموريت پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
 مأموريت‏هاي پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري عبارتست از انجام مطالعات راهبردي در حوزه مديريت فناوري، انرژي و محيط زيست، پايش مستمر تحولات فناوري انرژي، شناسايي شكاف بين فناوريهاي موجود و فناوري‌هاي نوين و تدوين نقشه راه فناوري، سناريونگاري جهت برنامه‌ريزي بخش عرضه و مدلسازي بخش تقاضاي انرژي و تصميم‏سازي و ارائه راهكار وآموزش‏هاي تخصصي راهبردي به منظور تسهيل فعاليت تصميم‏گيران ارشد حوزه انرژي به ‏ويژه صنعت نفت و گاز، با استفاده از روش‏هاي نوآورانه و علمي، ايجاد شبكه هم‏افزا و گسترده از متخصصين ملي و بين‏المللي و با رعايت ارزش‏‏هاي سازماني

اهداف بنيادين پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
    پژوهشكده‌اي پيشرو در ترويج و نهادينه كردن نگاه نو و آينده نگر به نحوه مصرف منابع راهبردي انرژي به ويژه در صنعت نفت و گاز
    ايجاد شبكه‌اي از پژوهشگران متخصص داخلي و خارجي به منظور تحليل و مديريت داده‌هاي انرژي، شناسایی و انتخاب فناوريهاي مناسب و انتقال دانش
    طراحي ساختاری چابک، متعالی و برخوردار از منابع انسانی شایسته
    مرکز تخصصی ارائه خدمات مشاوره و مميزي به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و صنایع فعال در صنعت نفت

وظايف تخصصي پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
    كانون تفكر وزارت نفت در زمينه مطالعات راهبردي فناوري در حوزه‌هاي مديريت نوآوري فناوري، سياست‌گذاري و آينده‌پژوهي انرژي، محيط‌زيست و توسعه پايدار
    مطالعات جامع انرژي و ارائه دورنماي انرژي كشور در بازه‌هاي زماني مختلف
    تدوين و ارائه ترازنامه هيدروكربوري ساليانه
    تدوين نقشه راه فناوري از طريق بررسي و شناسايي شكاف بين فناوري‌هاي موجود و فناوري‌هاي نوين
    تدوين سناريوهاي مختلف جهت برنامه‌ريزي مناسب براي بخش عرضه و مدلسازي تقاضاي انرژي
    ارائه آموزش‏هاي تخصصي و راهبردي در حوزه‌هاي مديريت نوآوري فناوري، سياست‌گذاري و آينده‌پژوهي انرژي، محيط‌زيست و توسعه پايدار
    ارائه بسته‌هاي سياستي و قانوني در حوزه توسعه فناوري‌هاي انرژي در كشور
    توسعه پايگاه داده و فناوري در حوزه انرژي جهت ايجادزيرساخت‌هاي لازم براي فعاليت‌هاي پژوهشي

وظايف عمومي پژوهشكده مطالعات راهبردي فناوري
    همكاري در برگزاري همايش، كنفرانس، سمينار و نشست‌هاي علمي موسسه
    اطلاع رساني دستاوردهاي پژوهشي به سازمان هاي ذي ربط
    ارائه مقالات علمي در كنفرانس ها و مجله‌هاي علمي
    هدايت، مشاوره و حمايت علمي از پايان نامه ها و رساله هاي دوره تكميلي
    ارتباط كارا و اثربخش با ساير گروه‌هاي پژوهشي داخلي و مراكز علمي خارجي
    تعاملات مثبت و همکاري هاي گروهي در انجام فعاليت هاي ميان وظيفه اي
    ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليت‌هاي پژوهشي

عناوين دوره‌هاي آموزشي تخصصي
    برنامه‌ريزي انرژي Energy Planning
    مديريت انرژي Energy Management
    مميزي انرژيEnergy Audit
    مدلسازي انرژي و ابزارهاي آن Energy Modelling
    افزايش كارايي انرژي Energy Efficiency
    نقشه راه فناوري Energy Technology Roadmaps
    انرژيهاي تجديدپذير Renewable Energies