شنبه 2 مرداد 1400   00:51:20
سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1398 معاونت آموزش   

درباره معاونت
معاونت آموزش مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي با مطالعات كارشناسي جامع، نيازسنجي هاي دقيق آموزشي و ايجاد شبكه اي حرفه اي، راهبرد هوشمندانه و هدفمند نرم افزاري در کسب دانش و فناوری با رويكرد "برون سپاري داخلي و تعامل موثر با شركت هاي بين المللي" را به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي خود تبيين و تلاش نموده است از طريق تغيير رويكردهاي حاكم در حوزه ‌آموزش صنعت نفت و گاز، نهادينه سازي آموزش هاي مهارت محور و اعتبارسنجي هدفمند آموزشي، در تعامل مؤثر و فعال با نخبگان علمي و تجاري، شركتهاي صاحب دانش و فناوري، دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشی معتبر داخلي و خارجی، موجبات هم افزايی آموزش، دانش، انتقال تجارب و ارتقاي سطح مهارت حرفه اي مهندسين و كاركنان صنعت نفت را فراهم‌ آورد و آموزش را مبنايي براي بهبود كارايي و كاهش هزينه ها قرار دهد.
در اين خصوص، اين معاونت در راستاي ماموريت هاي سازماني خود با بازنگري سياستها و راهبردهاي آموزشي و اجراي برنامه هاي نوين آموزشي در تلاش است سه كاركرد اساسي توليد دانش (از طريق پژوهش)، انتقال دانش (از طريق آموزش) و اشاعه و نشر دانش (از طريق ظرفيت سازي) را در حوزه آموزشي در صنعت نفت نهادينه نمايد. 
بر اين اساس با هدف "ظرفيت سازي آموزشي، توليد دانش و تبديل آن به فناوری" و نيز "تعامل اثرگذار ملي و بين المللي جهت تبادل دانش و فناوري" نسبت به شناسايي فعالان بخش خصوصي داخلي در حوزه آموزش كه از همكاران بين المللي بهره مي برند و همچنين صاحبنظران و خبرگان ايراني مقيم خارج كشور، اقدام نموده و حوزه هاي راهبردي اولويت دار آموزشي در موسسه را مبتني بر مطالعات انجام شده مذكور، در قالب يك ساختار منسجم و نظام مند متشكل از ۵ گروه تخصصي آموزشي در زمينه هاي "صنايع بالادست و پايين دست نفت"، "ايمني، آتش نشاني و مديريت بحران"، "بازرسي فني، خوردگي و دارايي هاي فيزيكي"، "انرژي و پايداري" و "مديريت، منابع انساني و آموزشهاي غيرفني" سازماندهي نموده است.

سرمايه گذاري بر روي دانش 
فضاي كسب و كار به شدت در حال تغيير در حوزه انرژي، شركت هاي دست اندر كار حوزه نفت و گاز را به نوآوری در راستای باقی ماندن در رقابت، ترغيب میكند. از طرف ديگر، در دهه های پیش رو، بخش انرژی با فقدان فزاینده ی نيروي انساني ماهر مواجه می شود که از این بخش خارج خواهند شد. به طوری که فقط یک گزینه پیش روی این شركت ها باقی می ماند و آن" سرمایه گذاری بر روي دانش" است. شناخت نیازهای شركت هاي نفت و گاز به معنای درک کسب وکار آن ها و فهم عميق اهداف بلند پروازانه آنهاست. این امر، الهام بخش ما در خدمت رسانی به برنامه توسعه ی آموزشي می باشد. 

برنامه هاي آموزش و ظرفيت سازي موسسه
موسسه مطالعات بين المللي انرژي بسته های فراگیر و منسجم از خدمات آموزشی ارائه می دهد که بر جنبه های مدیریتی، اقتصادی، حقوقی و فني در کسب و کار انرژی متمرکز است. ما به عنوان یک موسسه پژوهشي و آموزشي در حوزه انرژی از بهترین ها برخوردار بوده و برای توسعه ی برنامه های آموزشی مطابق با نیازهای شركت هاي نفت و گاز، هم از جنبه ی کسب و کار و هم از جنبه ي مسائل فني و مديريتي مرتبط با انرژی، به طور کامل مجهز هستیم. 
ما می توانیم هر گونه موضوع مورد علاقه ی شركت هاي حوزه نفت و گاز را در یک برنامه ی مناسب برای نیازهای ویژه ی آن شركت ها، شکل دهیم. گذشته از این، گستره ی وسیع برنامه هاي ما شامل سطوح مختلف زير می شود:
الف)‌ خدمات آموزشي موضوعي (Thematic Training) كه به دو صورت تقاضا محور (Demand-Base) مبتني بر نيازهاي آموزشي كارفرمايان و دانش محور (Knowledge-Base) مبتني بر شناسايي موضوعات آموزشي به روز و جديد توسط موسسه متناسب با نيازها و تحولات داخلي و جهاني با هدف انتقال دانش، مستندسازي و تدوين گزارشات كارشناسي براي تصميم گيران، ارائه مي گردد.
ب) خدمات آموزشي منجر به گواهينامه هاي صلاحيت حرفه اي بين المللي ويژه مشاغل مختلف كه در زمينه ها و موضوعات مختلف آموزشي ارائه مي شود.
ج) خدمات آموزش مجازي (Virtual Training) كه شامل برگزاري دوره هاي آموزشي به صورت آموزش از راه دور و همچنين برگزاري دوره هاي آموزش با شبيه سازهاي عملياتي (VTP) در زمينه هاي مورد نياز است.
د) ظرفيت سازي آموزشي (Capacity Building) شامل موارد ذيل كه البته محدود به آنها نیست:
    مديريت دانش و اطلاعات و تبديل دانش ضمنی به دانش صريح
    تدوين و توسعه برنامه ها و استراتژي هاي آموزشي
    تدوين و توسعه دستورالعمل ها، روش هاي اجرايي، خطوط راهنما و ساير مستندات
    كاربردي نمودن محصولات و خدمات آموزشي، كارشناسي و مشاوره اي آموزشي از طريق طراحي و ساخت انواع مختلف نرم افزار، فيلم، انيميشن و اپيليكيشن هاي آموزشي
    طراحي و ايجاد سامانه هاي مهندسي و كاربردي مرتبط
    تربيت مدرسان حرفه اي
    تدوين ماتريس و مدل صلاحيت حرفه اي مشاغل
ه) خدمات مشاوره و ارائه راه حل هاي فني و مديريتي (Consulting Services) شامل موارد ذيل كه البته محدود به آنها نمي باشد:
    انجام مطالعات شناسايي وضعيت موجود و تحليل شكاف عملكرد‌ها
    تدوين نقشه راه و برنامه هاي استراتژيك
    انجام مطالعات آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي لازم و‌آموزش هاي مربوطه
    آموزش، استقرار و توسعه استانداردهاي حرفه اي و سيستم هاي مديريتي مربوطه

پشتيباني دانش محور از برنامه هاي آموزشي
گروه هاي پژوهشي ذيل پژوهشكده هاي وابسته به اين موسسه، در كنار استفاده از دانش و مهارت شركت هاي باتجربه ملي و بين المللي در بخش خصوصي، محور دانشی در پشتیبانی از رشد مستمر برنامه های آموزشی ماست. این گروه ها همچنین دانش جدید حوزه هاي شش گانه مذكور در بالا را جمع آوری، بومي سازي و جمع بندی كرده و آن را به شركت هاي تابعه صنعت نفت ارائه مي دهد.
به این ترتیب، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي به عنوان یکي از اركان علمي وزارت نفت درباره ی آخرین نتایج پژوهشی کاربردی و بنیادی از هر دو منظر دانشگاهی و دنیای کسب و کاری عمل می کند.

تعامل و ارتباط بين المللي
با هدف تبادل دانش و مهارت دست اندركاران حوزه انرژي، مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي فرصت هایی برای متخصصان انرژی در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي فراهم می کند تا با یکدیگر ارتباط و تعامل برقرار کنند.
به همين منظور، گستره ای از کنفرانس ها، سمینارها و میزگردهاي مرتبط سازماندهی مي شوند تا از اين طريق دانش، فناوري و مهارت شركت هاي طراز اول ملي و بين المللي به شركت هاي فعال در حوزه انرژي چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي، انتقال داده شود و از اين طريق به تقويت شركت هاي مذكور كمك گردد. 

پرورش متخصصان انرژی
با توجه به كمبود كارشناس با صلاحيت و ماهر، سرمایه گذاری در جذب استعداد ها برای شركت هاي حوزه انرژی همواره از اهمیت بالايي برخوردار مي باشد تا از این طریق بتوانند خود را در رقابت تنگاتنگ حفظ كنند.
باور ما بر این است که رشد شخصی به برتري سازمانی می انجامد. می دانیم نیروی محرکه ی استعداد چیست و ما شریک راستین شركت هاي حوزه نفت و گاز در حفظ استعدادها هستیم.
مؤسسه مطالعات بين المللي انرژی به عنوان یکي از اركان بین المللی پیشتاز وابسته به وزارت نفت به طور کامل آمادگی دارد تا مدیران فعلی و آتی حوزه انرژی و مدیران مرتبط را تقویت کند. ما دانش را به تجربه پیوند می دهیم، یعنی تمام آن چه در زنجیره ی ارزشی انرژی موجود است.

مزيت رقابتی برنامه هاي موسسه
با توجه به مطالعات گسترده انجام شده، انرژی یکی از موضوعات اصلی دهه های پیش رو باقی خواهد ماند. لذا لازم است که صنعت انرژی و بخش هایی که به آن می پیوندند، از آخرین روند ها و رشد ها مطلع باقی بمانند. ما، در مؤسسه مطالعات بين المللي انرژي، برای شركت هاي وابسته به وزارت نفت، دانش عمیق درباره ی جنبه های ویژه ی بخش انرژی به عنوان یک زنجیره دائماً در حال توسعه، ارائه می کنیم. همین امر باعث خواهد شد كه مؤسسه به یک منبع ارزشمند و مطمئن و شریک دانشی براي بسياري از شركت هاي حوزه انرژي تبدیل شود.

اركان و محورها، برنامه هاي جامع توسعه صلاحيت هاي حرفه اي

موسسه با تكيه بر دانش و تجارب پژوهشگران، كارشناسان و متخصصان خود، با رویکردی استراتژیک، مبتني بر نيازها و همگام با تحولات ملي و بين المللي، براي بخش هاي مختلف صنعت نفت در بالادست و پايين دست، برنامه هاي جامع توسعه صلاحيتهاي حرفه اي تنظيم نموده است.
هدف از تهیه و تدوین اين برنامه ها، تلاش برای ارتقاي سطح دانش فني، مهارت و نگرش مديران، روسا و كارشناسان شاغل در بخشهاي مختلف صنعت نفت است. اين برنامه هاي جامع كه در تدوين آن از توانایی های موجود و بالقوه و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری گروه هاي تخصصي آموزشی موسسه استفاده شده است، داراي محورهاي زير است:
    مهارت هاي سخت (Hard Skills)
مهارت‌های کاری به دو دسته مهارتهای نرم و مهارتهای سخت تقسیم بندي مي شوند. مهارتهای سخت همان فنون حرفه‌ای مثل توانایی کار با ابزارها، تجربه اجرای فرایندها، توانایی کار با نرم افزارها، دانستن روندها و غيره هستند که شاغلين برای انجام وظايف کاری مرتبط با شغل خود نیاز دارند. مهارتهاي سخت به دو دسته مهارت هاي فني (Technical Skills) و مهارت هاي عمومي (Common Skills)‌ تقسيم بندي مي شوند. مهارت هاي فني (Technical Skills) بر مبناي شرح شغل (Job Description) و وظايف شغلي (Job Tasks) استخراج شده و به مهارت هايي اطلاق مي شوند كه شاغلين براي انجام كار خود به آنها نياز دارند. اين دسته از مهارتها براي اجراي صحيح وظايف و توسعه حرفه اي كار بسيار حياتي و ضروري هستند. به عنوان مثال در مديريت بالادست نفت شاغلين بايد از مهارت هاي مهندسي مخزن، مهندسي حفاري، مهندسي بهره برداري و ارزيابي سازنده به عنوان مهارت هاي فني برخوردار بوده و آموزش هاي لازم را در اين حوزه فرا گيرند. مهارت هاي عمومي(Common Skills) مهارت هايي هستند كه فراگيري و آموزش آنها به ارتقاي سطح عملكرد شغلي فرد كمك مي كند به عبارت ديگر آموزش مهارتهاي فني در كنار آموزش مهارت هاي عمومي در هر شغل تضمين كننده بهبود عملكردهاي شغلي است.
    مهارتهاي نرم(Soft Skill) 
اساس مهارت‌های نرم بر چهار اصل مديريت كسب وكار، رهبري، حرفه اي گري و مديريت ارتباطات استوار است. برخي از اين اصول شامل مهارت‌های ارتباطی، کار تيمي و تيم سازي، برنامه ریزی، وقت شناسی، خلاقیت، حل مساله، توانایی رهبری، تصميم گيري، مديريت زمان، مديريت استرس، تمايل به يادگيري، مهارت هاي ارائه، مهارتهاي مصاحبه، مهارتهاي مذاكره، آداب معاشرت در كسب و كار و غيره هستند. ما در موسسه شديداً بر اين اعتقاد و باور هستيم كه اگر مهارت‌های نرم مهم‌تر از مهارتهاي سخت نباشند اهميت آنها كمتر نيست. خیلی از مدیران تمام تمرکزشان را معطوف به مهارت‌های سخت می‌کنند. این که تنها بر روی مهارتهای سخت تمرکز داشته باشید، نه تنها ریسک شکست در عملكردها را بالا می‌برد، بلکه ممکن است باعث صرف هزینه‌های گزافی برای شما شود.
مهارت‌های سخت دائما در حال تغییر هستند و شخص باید اطلاعات خود را با گذشت زمان به طور مرتب به‌روزرسانی کند. از طرف دیگر مهارت‌های نرم با پیشرفت تکنولوژی تغییر چندانی نمی‌کنند اما این مهارت‌ها نیز باید به مرور زمان و تغییر موقعیت‌های شغلی بهبود پیدا کنند. 
مهارت‌های نرم تنها مخصوص مدیران و رهبران نیستند و كارمندان و كارشناسان معمولی نیز باید روی اينگونه مهارتها كار كنند. هرقدر این مهارت‌ها بیشتر افزایش پیدا کنند، موفقیت فرد نیز بیشتر خواهد شد. همه‌ی ما در زندگی افرادی را می‌شناسیم که عملکردشان مانند رهبر یا مدیر کسب ‌وکار است در حالی که عنوان شغلی‌شان مدیریت نیست. واقعیت این است که تکنولوژی هر روز روی شغل همه‌ی افراد تأثیر می‌گذارد. 
    مهارتهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
صنعت نفت طی سال‌های اخیر در سراسر جهان دچار تغییرات و دگرگونی‌های مختلف در سطوح فنی، اقتصادی و مدیریتی شده و عوامل تاثير گذار و مهمي نظير تقاضا، کیفیت و قوانین ايمني و زیست محیطی سبب به وجود آمدن فناوری‌های جدید و گاهاً پيچيده شده است. مجموع عوامل یادشده باعث شده است که صنعت نفت از حالت ساده‌ای که در ابتدای قرن بيستم داشت با به‌کارگیری فناوری‌های مختلف به شکل پیچیده امروزی تبدیل شود و همين موضوع نیز باعث شده تا صنعت نفت جزو صنایع پیچیده، خطرناك و سطح بالا در جهان قرارگیرد. با توجه به ماهيت پيوسته بودن فرآيند در صنعت نفت، در اثر هر گونه توقف توليد در هر كدام از زير فرآيندها، ساير صنايع فرآيندي نيز دچار اختلال خواهند شد. از طرفي ديگر تولید، ذخیره، حمل و نقل، استفاده و دفع مواد شیمیایی و هیدروکربن هاي موجود در این فرآیندها در كنار بالا بودن پارامترهاي عملياتي نظير دما و فشار همواره پتانسيل بالايي براي وقوع حوادث ايجاد نموده است. بوقوع پيوستن حوادث شغلي در صنعت نفت و به تبع آن جان باختن و يا آسيب ديدن كارگران به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمان، علاوه بر اثرات نامطلوب روانی و اجتماعی که به هیچ عنوان قابل جبران نمی باشد، خسارات اقتصادی و زيست محيطي قابل توجه اي به دنبال داشته و هزينه هاي هنگفتي را به صنعت نفت تحميل مي کند.در چنين وضعيتي، الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE) از اهميت و جايگاه والايي برخوردار مي باشد چرا كه با شناسايي خطرات و اقدامات كنترلي و پيشگيرانه از وقوع حوادث، از توقف توليد، خدشه دار شدن اعتبار، كاهش ارزش سهام، تخريب محيط زيست و تحميل هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از حوادث به صنعت نفت جلوگيري مي كند. بنابراين در كنار مهارتهاي نرم و مهارت هاي سخت برخورداري كاركنان در تمام سطوح سازمان از كارگران صف تا مديران ارشد از دانش و مهارت هاي HSE امري ضروي و اجتناب ناپذير است. شناخت خطرات و ريسك هاي مرتبط و آموزش نحوه كنترل و مديريت اثربخش آنها در كنار فراگيري اصول و مباني فرماندهي حوادث و مديريت بحران هاي احتمالي، اهميت فراگيري مهارتهاي HSE را نشان مي دهد.

شيوه هاي نوين و متمايز ارائه خدمات آموزشي در موسسه
ما در موسسه مطالعات بين المللي انرژي، خدمات آموزشي را به صورت متمايز نسبت به ديگران طرح ريزي و به كارفرمايان خود پيشنهاد مي دهيم. رويكردهاي اساسي در اين خصوص عبارتند از:
    رويكرد آموزشي دانش محور
ما شديداً بر اين باور و اعتقاد هستيم كه شيوه فعلي ارائه خدمات آموزشي در صنعت نفت چندان كارآمد و اثربخش نمي باشد، چرا كه اغلب دوره هاي آموزشي در بازه هاي زماني يك يا چند روزه و به صورت دانش محور، طرح ريزي شده و صرفاً با هدف ارتقاي سطح دانش مفهومي (Conceptual Knowledge) مخاطبان آموزشي اجرا مي شوند كه معمولاً تاثير چنداني بر مهارتهاي حرفه اي افراد نخواهند داشت. ما در موسسه پيوند اين دوره ها با دوره هاي مهارت محور را براي ايجاد اثربخشي در عملكردها به كارفرمايان خود پيشنهاد مي كنيم.
عليرغم اين موضوع ما در موسسه بر مبناي پروتوكل هاي مشخص قادر هستيم، دوره هاي آموزشي مختلف را بر مبناي چهار سطح مختلف دانشي و متناسب با نياز و درخواست كارفرمايان آموزشي خود طراحي و اجرا مي نماييم.
شكل زير سطوح مختلف دانش در دوره هاي آموزشي موسسه را نشان مي دهد. كه هر يك مبين وضعيت دانشي مشخصي است، كه در ادامه شرح داده شده است.
شكل ۱- سطوح مختلف دانش
سطح صفر نشان دهنده کمبود دانش در یک موضوع خاص است.
سطح ۱ (پایه) نشان دهنده درک مباني و اصول نظري اولیه است.
سطح ۲ (متوسط) نشاندهنده درک مفهومي خوب است.
سطح ۳ (پیشرفته) ، دانش مفهومی عميق در انجام صلاحیت تعريف شده مطابق استاندارد را نشان می دهد.
سطح ۴ (متخصص) نشان دهنده دانش وسيع براي انجام صلاحیت تعریف شده در بالاترین استاندارد است.
    رويكرد آموزشي مهارت محور
در رويكرد مهارت محور، هدف آموزش مهارت هاي حرفه اي است. به عبارت ديگر در اين دوره ها تلاش موسسه بر اين است كه دانش مفهومي (Conceptual Knowledge) را به دانش كاربردي و عملياتي (Applied Knowledge) تبديل نمايد تا از اين طريق مهارت هاي حرفه اي مورد نياز به مخاطبان آموزش داده شده و آغازگر ايجاد تغييرات ملموس در نگرش و شيوه انجام كار گردد.
شكل زير سطوح مختلف مهارت آموزي در دوره هاي آموزشي موسسه را نشان مي دهد. كه هر يك مبين سطح مهارت مشخصي است، كه در ادامه شرح داده شده است.
شكل ۲- سطوح مختلف دانش و مهارت
سطح صفر نشان دهنده کمبود مهارت در یک موضوع خاص است.
سطح ۱ (پایه) نشان دهنده درک مباني و اصول و برخی از کاربردهاي عملی اولیه است.
سطح ۲ (متوسط) نشاندهنده درک مفهومي خوب و برخی از کاربرد عملی است.
سطح ۳ (پیشرفته)، دانش مفهومی عميق و تجربه عملی در انجام صلاحیت تعريف شده مطابق استاندارد و به صورت مستمر را نشان می دهد.
سطح ۴ (متخصص) نشان دهنده دانش وسيع، مهارت عالي و تجربه طولانی در انجام صلاحیت تعریف شده در بالاترین استاندارد است.
ما در موسسه اين شيوه آموزشي را به كارفرمايان خود پيشنهاد مي كنيم چون اعتقاد داريم آموزشي كه منجر به مهارت آموزي نگردد از ارزش چنداني در ارتقاي سطح عملكردها برخوردار نمي باشد. در اين نوع از رويكرد آموزشي ما ضمن تقويت و توسعه دانش مفهومي مخاطبان، با ايجاد فواصل زماني مورد نياز متناسب با هر دوره، امكان تجربه مفاهيم و دانش مفهومي فرا گرفته شده توسط مخاطبان را در سايتها و محيط هاي كاري شان فراهم كرده و براي آنها تكاليف با خروجي هاي مشخص، معين مي نمائيم تا دانش مفهومي فرا گرفته شده را با تجربه عملياتي در محيط هاي كاري خود پيوند بزنند و در نهايت مجدداً در قالب كلاس هاي آموزشي، ضمن بررسي تكاليف و خروجي هاي هر يك از مخاطبان، نسبت به تعيين نقاط قوت و ضعف اقدام و با تكيه بر رفع نقاط ضعف، جمع بندي نهايي ويژه مخاطبان ارائه مي شود.
شكل ۳- نمونه اي از دياگرام زماني آموزش مهارت محور

    رويكرد آموزشي درون زا (استفاده از ظرفيتهاي داخلي)
ما در موسسه قادريم انواع دوره هاي تخصصي را با نگاه به داخل (درون زا) و با استفاده از ظرفيتهاي داخلي و بهره مندي از اساتيد، صاحبنظران و متخصصان ايراني در بهترين سطح ممكن انجام دهيم.
     رويكرد آموزشي برون نگر (استفاده از فرصتهاي بين المللي)
ما هر چند به استفاده از ظرفيتهاي داخلي در جهت بارورسازي و شكوفايي علمي كشور، باور عميقي داريم اما معتقديم كه نگاه به داخل نبايد ما را از توجه به فرصتهاي ارزشمند بين المللي محروم سازد. بدون شك بهره گيري از اين فرصتها و پتانسيل ها، پايگاه دانشي قدرتمندي را در حوزه هاي مختلف براي ما ايجاد خواهد كرد. همانطور كه نگاه صرف به خارج از كشور مي تواند تبديل به يك تهديد اساسي در حوزه توانمندسازي داخلي گردد.
بر اين اساس موسسه به عنوان يكي از پيشگامان و طلايه داران ارتباطات و تبادلات دانش و فناوري در صنعت نفت با ايجاد شبكه هاي همكاري بين المللي امكان استفاده از ظرفيت هاي ارزشمند بين المللي را براي كارفرمايان بر حسب نياز آنها، فراهم مي نمايد.

شيوه هاي مختلف آموزشي
بر اساس رويكردهاي فوق الذكر، ما گزينه هاي مختلفي را براي اجراي يك برنامه آموزشي به كارفرمايان خود پيشنهاد مي دهيم تا هر يك از كارفرمايان ما با توجه به نيازهاي خود و منابع در دسترس، نسبت به انتخاب يكي از برنامه هاي آموزشي ما اقدام نمايند. ما متمايز در ارائه خدمات نسبت به رقباي تجاري خود عمل مي كنيم و از اين توانايي برخورداريم كه گزينه هاي مختلف زير را بنا به انتخاب كارفرمايانمان براي آنها طرح ريزي و اجرا نمائيم:
    درونزا- دانش محور
    درونزا- مهارت محور
    برون نگر- دانش محور
    برون نگر- مهارت محور
    درونزاي برون نگر- دانش محور
    درونزاي برون نگر- مهارت محور

مزایای همکاری با موسسه

با توجه به استفساریه اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری استخدامی وزارت نفت به شماره ت ه م/265265 مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ در خصوص بند ۶-۱ بخشنامه صرفه جویی مقام عالی وزارت نفت، دریافت خدمات آموزشی کمافی السابق از موسسه بلامانع می باشد.
با توجه به قوانین و مقررات معاملات دولتی به استناد ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه ی توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ هر گونه معاملات دولتی با موسسه در زمینه موضوعات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و کارشناسی بدون الزام به برگزاری مناقصه مقدور می باشد.
همچنين با توجه به امكان استفاده و يا ايجاد حسابهاي مالي مشترك، پرداختهاي مالي تسهيل گرديده و بروكراسي هاي رايج از بين مي رود.