چهارشنبه 14 خرداد 1399   01:22:01
سه‌شنبه 17 ارديبهشت 1398 طرح هاي پژوهشي طرح جامع انرژي كشور
هدف اصلي طرح جامع انرژي، تهيه ابزار تحليلي مناسب برای تدوين راه‌بردهای میان مدت و درازمدت در توسعه بخش انرژي و سياست‌گذاري مناسب در راستاي حداكثركردن منافع اجتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي به منظور دستیابی به توسعه پایدار است.
این هدف با تکیه بر این بینش کلی تصویر شده است: طرح جامع انرژی اصلی‌ترین مرجع براي تصميم سازي در مسائل كلان انرژی کشور است.
اهداف ويژه
    استخراج و تبيين اصول، اهداف و ارزش‌هاي بنيادين حاكم بر بخش انرژي كشور
    تبیین و بررسی وضعيت موجود در بخش های عرضه و تقاضای انرژی کشور
    بررسی و مقايسه تحليلي بخش‌های مختلف انرژی دركشورهاي منطقه، دیگر کشورهای مشابه و پیشگامان جهاني
    آينده‌نگري بخش انرژي و تعریف سناریوهای ممکن و محتمل در حوزه انرژی برای کشور و جهان
    طراحي وضعیت مطلوب بخش انرژي كشور
    تعيين شاخص‌ها و معیارهای بهبود در بخش‌های مرتبط با انرژي در کشور
    تحليل شكاف بین وضع موجود و وضع مطلوب با تکیه بر شاخص‌ها و ارائه توصیه های سیاستی
    نگاشت نهادي و تعيين ماموريت هاي سازمان‌هاي ذيربط در نیل به وضع مطلوب
اهداف اساسي
    ایجاد پایگاه جامع داده های كلان انرژی کشور
    استفاده از تجارب متخصصان طراز اول کشور و دنيا
    تصميم سازي بر اساس معيارهاي مورد توافق متخصصان و مسؤولان
    توجه به نيازهاي كشور در زمينه انرژي
    اجرای مستمر طرح با اهتمام به صیانت از منابع انرژي كشور
    ارائه راه‌کارهای سیاستی- مدیریتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
    نهادینه سازی طرح با تبدیل نتایج مطالعات بنیادی طرح به پيشنهاد قوانین
اهداف تفصيلي
    ارزيابي اثرات متقابل انرژي، اقتصاد و محيط زيست
    پيش‌بيني تقاضاي انرژي به تفكيك حامل‌ها و بخش‌هاي مصرف كننده انرژي
    ارزيابي و پيش‌بيني تراز انرژي براي منابع انرژي اوليه، اشكال مختلف انرژي ثانويه و انرژي نهايي
    تعيين سبد بهينه حامل‌هاي انرژي و تركيب بهينه فنآوري‌هاي سيستم عرضه انرژي در درازمدت
    ملاحظه محدودیت های زیست محیطی و لوازم توسعه پایدار در توسعه بخش های انرژی
    ارزيابي ميزان سرمايه‌گذاري و منابع مالي موردنياز براي توسعه بخش انرژي
    ایجاد تعادل بین کارایی منابع انرژی در تأمین امنیت ملی، تأمین منابع مالی رشد اقتصادی و تأمین نیاز مصرف کنندگان
تعداد بازديد اين صفحه: 357