جمعه 9 خرداد 1399   01:53:33
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 دوره هاي آموزشي
حوزه معاونت آموزش موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي بر اساس ماموريت و چشم انداز نوين خود در تلاش است با مطالعه علمي، نيازهاي كنوني و آينده صنعت نفت را شناخته و در راستاي تحقق ماموريت و چشم‌انداز خود که توسعه سرمايه‌هاي انساني صنعت نفت کشور از طريق ارتقاي سطح بينش و مهارت‌ها مي‌باشد، گامي موثر در اين راستا بردارد. مجموعه دوره‌هاي آموزشي برنامه‌ريزي شده حاضر براي پاسخگويي به اين نيازها ارائه مي‌گردد.
نحوه ثبت نامه
    تكميل فرم ثبت نام (دانلود فرم ثبت نام)
    واريز هزينه به حساب شماره ۲۷۴۶۷۵۵۰۰ نزد بانك تجارت، شعبه شركت نفت، به نام مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي يا به‌صورت غيرحضوري به شماره شباي (IR310180000000000274675500)
    فرم ثبت نام و فيش واريزي را از طريق دورنگار به شماره ۲۲۰۴۹۳۲۱ ارسال فرماييد.
    جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي ۲۲۰۴۹۱۰۲ و ۲۲۰۴۹۱۰۴ تماس حاصل فرماييد.

كتابچه M & V

Flyer M & V

دوره مديريت ايمني
تعداد بازديد اين صفحه: 499