پنجشنبه 16 مرداد 1399   11:11:55
پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز عراق (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990209-RPEE9903-Total.pdf 374.399 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز عراق (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
تعداد بازديد اين صفحه: 393