پنجشنبه 16 مرداد 1399   11:22:42
پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز عمان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990209-RPEE9902-Total.pdf 383.406 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز عمان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
تعداد بازديد اين صفحه: 394