پنجشنبه 16 مرداد 1399   10:53:35
شنبه 13 ارديبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز روسیه (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990213-RPEE9904-Total.pdf 455.66 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز روسیه (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
تعداد بازديد اين صفحه: 383