پنجشنبه 16 مرداد 1399   11:06:39
سه‌شنبه 16 ارديبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز هند (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990215-RPEE9905-Total.pdf 528 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز هند (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
تعداد بازديد اين صفحه: 357