پنجشنبه 16 مرداد 1399   10:59:39
سه‌شنبه 16 ارديبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز پاکستان(در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990215-RPEE9906-Total.pdf 476.454 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز پاکستان(در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
تعداد بازديد اين صفحه: 359