چهارشنبه 13 فروردين 1399   19:53:30
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 چشم انداز تولید نفت خام غیرمرسوم کانادا چشم انداز تولید نفت خام غیرمرسوم کانادا | يكهزار و سيصد و نود و پنچ
کد پروژه:     p۲۸    
نوع پروژه:     -
سال:     يكهزار و سيصد و نود و پنچ
واحد سازمانی:     پژوهشکده اقتصاد انرژی
مجری:     آقاي حسين يادگاري
فايلها
چشم انداز توليد.pdf 2.03 MB
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 529