چهارشنبه 13 فروردين 1399   18:52:11
يكشنبه 12 آبان 1398 پاسخ به یک سوال در تعاملات انرژی ایران با ترکیه: صادرات گاز یا برق؟

1. مقدمه

چندی است که در محافل انرژی این سوال مطرح است که در تعاملات انرژی ایران و ترکیه، میان گاز و برق کدام یک ارجح است. پاسخ به این سوال کوتاه چندان ساده نیست و ابعاد مختلفی دارد. دو بعد از این موضوع را که در ابتدا به ذهن می‌رسد بنا داریم بررسی کنیم، مورد اول عملیاتی بودن صادرات برق در مقایسه با گازطبیعی و دوم آنکه آیا صادرات برق از نظر مالی ارزش بالاتری نسبت به گاز دارد یا نه. البته بررسی موشکافانه مورد دوم در گرو پاسخ مثبتی است که نسبت به عملیاتی بودن صادرات برق، برسیم. ادامه مطلب...

فايلها
پاسخ به يك سوال در تعاملات انرژي ايران با تركيه.pdf 576.911 KB
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 359