چهارشنبه 13 فروردين 1399   19:12:50
شنبه 7 دي 1398 خلاصه گزارش ماهيانه دبيرخانه اوپك فايلها
خلاصه گزارش ماهانه دبيرخانه اوپك- دسامبر 2019.pdf 580.341 KB خلاصه گزارش ماهيانه دبيرخانه اوپك
بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 219