دوشنبه 31 خرداد 1400   10:34:16
پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز عمان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990209-RPEE9902-Total.pdf 383.406 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز عمان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر