دوشنبه 31 خرداد 1400   12:12:28
پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز آذرباییجان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990209-RPEE9901-Total.pdf 458.39 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز آذرباییجان (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر