دوشنبه 31 خرداد 1400   12:37:08
سه‌شنبه 16 اردیبهشت 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز هند (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990215-RPEE9905-Total.pdf 528 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز هند (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر