دوشنبه 31 خرداد 1400   11:45:32
شنبه 14 تیر 1399 خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز برزیل (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز ) فايلها
990411-RPEE9914-Total-خلاصه گزارش برزيل.pdf 578.088 KB خلاصه مدیریتی گزارش تحولات اقتصادی، ژئوپلتیکی و دیپلماسی نفت و گاز برزیل (در قالب پروژه شناخت پویایی بازارهای نفت و گاز )
بيشتر