دوشنبه 31 خرداد 1400   11:09:47
سه‌شنبه 11 آذر 1399 گزارش تحلیل وضعیت بازار جهانی نفت در آستانه نشست اوپک پلاس (1 دسامبر2020) - سیاستها و رفتار احتمالی بازیگران اصلی فايلها
990909-RPEE9928-Total-گزارش نشست اوپک پلاس.pdf 1.81 MB
بيشتر