دوشنبه 31 خرداد 1400   11:13:18
یکشنبه 30 آذر 1399 گزارش تخصصي با عنوان Big Data در صنعت نفت و گاز:ويژگي ها، اهميت، كاربرد، ابزار پردازش و چالش ها فايلها
bigdata02.pdf 906.072 KB
بيشتر